ECO-EFFICIENCY

COMPLIANCE

EXCELLENT REPUTATION

 —
We help you balance business and nature.

Nyhet

POST-2018 – Framtidsutsikter

Den sista tidsgränsen för REACH-registreringen av mindre tonklasser av kemikalier 31.5.2018 närma...

Läs mer
REACH och cirkulär ekonomi – väsentliga undantag och skyldigheter

Avfall omfattas inte av REACH-förordningen (artikel 2(2)). Trots att det kan vara ändamålsenligt ...

Läs mer
Ämnesbegränsningar enligt REACH-förordningen: skyldigheter som gäller hela leveranskedjan

REACH-förordningens centrala mål är att främja ersättandet av kemikalier som inger betänklighe...

Läs mer

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakta oss