ECO-EFFICIENCY

COMPLIANCE

EXCELLENT REPUTATION

 —
We help you balance business and nature.

Nyhet

Nya ämnen har lagts till på kandidatlistan för ämnen som kan inge betänkligheter (SVHC)

18.1.2018 EU:s medlemsstatskommitté (Member State Committee, MSC) har identifierat 7 nya ämnen ...

Läs mer
ECOBIOS KEMIKALIESPEL – TESTA DIN GÄLLANDE KEMIKALIERS FAROPIKTOGRAM

15.1.2018 Ecobio har publicerat ett kemikalietest som du kan använda för att ta reda på din ke...

Läs mer
Miljöbedömningsförfarandet enligt miljöbalken förändras

Kapitel 6 av miljöbalken förändras i sin helhet för att tydliggöra processerna för miljöbedö...

Läs mer

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakta oss