Ansvarar du för hållbar utveckling?

Vi är den rätta samarbetspartnern för dig inom hållbar utveckling.

Gör du resultat med hänsyn till naturen och i enlighet med kraven?

Vi är den rätta samarbetspartnern för dig inom hållbar utveckling..

Hållbar utveckling som gagnar affärsverksamheten

Vi kombinerar hållbar utveckling och den nyaste tekniken i våra tjänster. Utgångspunkterna för vårt samarbete är att vi förstår er affärsverksamhet på djupet och skapar nytta för både miljön och er affärsverksamhet. Tillsammans med oss tar ni digitala framsteg före de andra. Vi sköter era myndighetsärenden smidigt med fokus på era mål och med förståelse och i samarbete med myndigheterna. Resultatet för er blir ett utmärkt rykte, ekoeffektivitet och en verksamhet som uppfyller kraven.

Vi är ett av Nordens äldsta sakkunnigföretag inom hållbar utveckling. Företag som är föregångare väljer oss. Vårt sätt att arbeta präglas av mod och entusiasm att ta itu med nya utmaningar. Vi har fått pris för vår innovativitet.

Ta kontakt

Vi förändrar världen med våra tjänster för hållbar utveckling.

VÅRA TJÄNSTER

Djup kompetens inom miljö, kemi och företagsansvar

Våra tjänster kombinerar många vetenskapsgrenar, såsom kemi, ekologi, biologi, geografi, samhällsvetenskaper och informationsteknik. Vi arbetar som konsulter, modellerar, upprättar myndighetshandlingar och utbildar – på svenska, finska och engelska. Vi sätter oss in i särdragen hos din affärsverksamhet och löser även svåra uppgifter. Hemligheten bakom vår framgång är att vi kombinerar kreativitet med ingenjörstalang och har en förmåga att lyckas med utamanande uppdrag. Vi är pionjärer för ny teknologi och tjänster inom branschen. Vi betjänar organisationer av alla slag och storlekar, från fabriker till koncernledningen.

Konsulttjänster

Genomslagskraft i ledarskapet

 • Strategiutvärdering
 • System (ISO 14001, 45001, 50001)
 • Miljöchefstjänst
 • Certifiering

Bekanta dig med tjänsten

Trygghet och konkurrensfördelar för produkterna

 • Kemikalier, REACH och biocider
 • Säkerhetsdatablad
 • Produkternas miljöeffekter
 • Produkter i cirkulär ekonomi

Bekanta dig med tjänsten

Kravefterlevnad på verksamhetsstället

 • Miljö
 • Säkerhet
 • Energi och klimat
 • Cirkulär ekonomi och avfallshantering
 • Fastigheter och miljö

Bekanta dig med tjänsten

Vi utreder och hittar lösningar

 • Livscykelanalys för produkter
 • Modellering av utsläpp
 • Naturutvärderingar
 • Hållbar utveckling och samhälle
 • Energiomställning
 • Lagstiftningens inverkan

Bekanta dig med tjänsten

MOLNTJÄNST

Ecobio Manager

 • Hantering av författningar och kemikalier i många länder: Europeiska unionen, Finland, Sverige, Norge; Förenta staterna, Kalifornien
 • Författningssamlingar: miljö, kemikalier, arbetsmiljö, hållbar utveckling, företagsansvar
 • Mångsidig kemikaliehantering
 • Säkerhetsdatablad
 • Uppföljning av ämnesbegränsningar
 • Bedömning av kravefterlevnad
 • Riskbedömning

Välkommen att bekanta dig med Ecobio Manager-tjänsten! Anslut dig avgiftsfritt som Free-användare eller kom överens om ett presentationsbesök: sales@ecobiomanager.com!

Bekanta dig med tjänsten

Våra kunder

Med våra sakkunnigtjänster har vi uppnått en stark ställning som experter som anlitas av föregångarföretag. Många av våra kunder är internationella bolag med miljardomsättning. Vi hjälper också mindre hemmamarknadsföretag, börjandes från startups.

 

”Ecobio demonstrates good customer service. They are flexible and always answer questions as and when they arise.”
Vapo Oy, Katja Oksala, Senior Manager, Quality

”In terms of Ecobio Manager service, the usability is very impressive and I appreciate the software’s flexibility. I am also happy with the fact that we have a good contact person to turn to.”
Cargotec Oy, Jussi Korpela, Director, Quality Systems

”I am particular pleased with their friendly customer service and their flexibility.” Onninen Oy, Patrik Vesterinen, Quality Manager

”I am pleased that the Ecobio Manager service is always up to date. I’m also very pleased that once a year our specific needs are thoroughly discussed and the service is then tailored to our specific requirements.”
IDO BathRooms Oy, Thomas Kronberg, Manager, Process Development and Environment

Nyheter

Nyheter och uppdateringar från Ecobio.

Är du ett kemikalieproffs? Testa vad du vet om varningsmärken på kemikalier!

Ecobio har gett ut ett kemikalietest med vilket du kan mäta din kunskapsnivå om kemikalier. Spelet är avsett för dem som använder kemikalier och dem som arbetar med kemikalier. Känner du redan de nya varningsmärkena? Spela och testa din sakkunskap. För en god prestation får du ett certifikat att hänga upp på väggen.

We help you balance business and nature.

Vi ser in i framtiden

”Min dröm är att skapa miljölösningar som används av företag världen runt.”

Sanna Perkiö, Ecobios grundare, styrelseordförande, teknologie doktor

Läs mer

VÅR VERKSAMHET STYRS AV KLARA VÄRDEN

Naturen

Naturen är unik och omätligt värdefull. Vi arbetar för naturens mångfald, hållbar användning av naturresurser, en ren livsmiljö och människornas välbefinnande.

Affärsverksamhet

Våra tjänster bidrar synligt till våra kunders ekonomiska värde, kravefterlevnad och utmärkta rykte. Vi gör svåra uppgifter lätta och inspirerande för våra kunder.

Teknik

Vi löser miljöutmaningarna genom att utnyttja teknologi på ett påhittigt sätt. Vi verkar i knutpunkten mellan hållbar utveckling och informationsteknik. Vi delar med oss av vår sakkunskap med hjälp av tekniken.

Tillsammans

Vi handlar i smidigt samarbete med våra kunder, myndigheter, forskare och andra intressegrupper. Vi har respekt för olika parters värden och åsikter.

TA KONTAKT

Experter som alltid är nära dig

Våra tjänster föds genom sömlöst samarbete mellan flera experter. Vi har djupgående erfarenhet inom många olika områden och därför kan vi betjäna dig och ditt företag på ett helhetsmässigt sätt. Vårt team är omfattande och grundligt insatt i metoderna för hållbar utveckling. Kontakta oss per telefon, e-post eller via kontaktformuläret, så svarar vi så snabbt som möjligt.

KONTAKTPERSONER

TARU HALLA
Verkställande direktör
E-post: taru.halla@ecobio.fi
Telefon: +358 20 756 9456

VILLE SOININEN
Ecobio Manager, produktchef
E-post: ville.soininen@ecobio.fi
Telefon: +358 20 756 9454

Henrik Österlund Ecobio Oy

HENRIK ÖSTERLUND
Konsultverksamhet, chef
E-post: henrik.osterlund@ecobio.fi
Telefon: +358 20 756 9457