Home » Ympäristönsuojelulakiin valmisteilla uusi lupamenettelyä sujuvampi ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulakiin valmisteilla uusi lupamenettelyä sujuvampi ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain laaja uudistus on osa hallituksen kärkihanketta, jolla pyritään sujuvoittamaan säädöksiä. Ilmoitusmenettely korvaisi nykyisen ympäristölupamenettelyn silloin, kun toiminnan ympäristövaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä tai paikallisia taikka toiminnan ympäristövaikutuksia rajoitetaan erityislainsäädännöllä. Ilmoitusmenettely koskisi erityisesti eläinsuojia ja pieniä jätevedenpuhdistamoja. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta 13.10 mennessä. Uuden ilmoitusmenettelyn suunnitellaan tulevan voimaan aikaisintaan 1.1.2019.

Lisätietoa uudesta ilmoitusmenettelystä täältä: YM tiedote – Ympäristönsuojelulakiin valmisteilla uusi lupamenettelyä sujuvampi ilmoitusmenettely.

 

Ecobion asiantuntijat auttavat kaikissa ympäristölupa-asioissa. Ota meihin yhteyttä 020 756 9450 tai info@ecobio.fi.

Ecobio Manager – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta