Home » Ympäristönsuojelulain muutoksella kevennetty tiettyjen toimintojen ympäristöluvanvaraisuutta

Ympäristönsuojelulain muutoksella kevennetty tiettyjen toimintojen ympäristöluvanvaraisuutta

Ympäristönsuojelulakiin 527/2014 kohdistuvalla muutoksella  on kevennetty ympäristölupamenettelyä kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimintojen ympäristöluvanvaraisuutta karsimalla. Luvanvaraisuus on poistettu toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat yleisellä tasolla vähäisiä. Kyseisiksi toiminnoksi luetaan esimerkiksi pellettien puristaminen, tietyt tekstiilien vesipesulat ja pelastustoiminnan helikopterilentopaikat. Aiemmin luvanvaraiset kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat sekä myös muut kuin moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävien nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat siirretään muutoksen myötä rekisteröintimenettelyn piiriin.

Muutoksella on lisäksi täsmennetty eläinsuojien luvanvaraisuutta sekä tehty tiettyjen haihtuvia orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen liuottimien kulutukseen perustuvaa luvanvaraisuuskynnyksen nostamista sekä toimintojen siirtämistä rekisteröintimenettelyyn. Rekisteröitäviltä toiminnoilta voidaan edellyttää ympäristölupaa esimerkiksi luvanvaraisuutta pohjavesialueilla koskevan säännöksen nojalla. Muutos astuu pääsääntöisesti voimaan 1.9.2017. Muiden kuin moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävien nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat säilyvät luvanvaraisina siihen saakka, kunnes niitä koskevat valtioneuvoston asetukset tulevat sovellettaviksi.

Lisätietoa aiheesesta saat sähköpostitse osoitteesta info@ecobio.fi tai puhelimitse numerosta 020 756 9450.