Home » Ympäristölupa muuttuu: BAT ja luontoarvot

Ympäristölupa muuttuu: BAT ja luontoarvot

Hallitus antoi joulukuussa esityksen uudeksi ympäristönsuojelulaiksi. Sillä tuodaan EU:n teollisuuspäästödirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivi tähtää teollisuuden aiheuttamien ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseen edelleen. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä tulee oikeudellisesti sitova. Velvoite esitetään päästötasoina, jotka vahvistetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmissä. Turvetuotannon ympäristölupaharkinnassa korostuvat luontoarvot.   

Lupien hakeminen siirtyy sähköseksi valtion viranomaiselle. Ympäristölupien valvonta tulee osittain maksulliseksi.

Laki tullee hyväksytyksi touko-kesäkuussa 2014.

 

Kysy Ecobio ympäristölupapalveluja: toimitusjohtaja Sanna Vaalgamaa, FT , puh 020 7569454, sanna.vaalgamaa@ecobio.fi.