Home » Ympäristönsuojelulaki uudistuu

Ympäristönsuojelulaki uudistuu

Uusi ympäristönsuojelulaki astuu voimaan 1.9.2014 alkaen!

Ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeva yleislaki, jota sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Uuden lain myötä teollisuuspäästödirektiivi tulee osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän myötä parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) käyttämisestä tulee oikeudellisesti sitova velvoite päästötasojen osalta. Luvanvaraisia toimintoja koskevat laitosluettelot ovat lain liitteessä ja toiminnot ryhmitellään teollisuuspäästödirektiivin mukaisin laitoksiin ja muihin laitoksiin. Teollisuuspäästödirektiivin toimeenpano edellyttää lisäksi, että toiminnanharjoittajan on laadittava perustilaselvitys, jos laitoksen toimintoihin liittyy maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden käyttöä, tuotantoa tai ympäristöön päästämistä. Soiden luontoarvot otetaan huomioon lupaharkinnassa aiempaa paremmin. Uudistuksen tavoitteena on myös tehostaa ympäristönsuojelun lupamenettelyä ja lupien valvontaa. Lisäksi valvonnasta tulee osin maksullista.

Uutta ympäristönsuojeluasetusta viimeistellään parhaillaan, ja myös sen on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa.