Home » Ympäristönsuojelulaki uudistuu

Ympäristönsuojelulaki uudistuu

Uusi ympäristönsuojelulaki voimaan 1.9.2014

Uuden lain myötä teollisuuspäästödirektiivi tuli osaksi kansallista lainsäädäntöä. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) käyttämisestä tuli oikeudellisesti sitova. Säädösmuutos koskee myös turvetuotantoa, sillä lupaharkinnassa tulee ottaa paremmin huomioon soiden luontoarvot. Energiatehokkuus huomioidaan erityisesti direktiivilaitosten lupamääräyksissä ja maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys tulee koskemaan direktiivilaitoksia, joiden toimintaan liittyy merkityksellisten vaarallisten aineiden käsittelyä.

Syyskaudella on tarkoitus antaa lisää asiaa koskevaa säädöstöä.