Home » Ympäristöluvat vähenevät

Ympäristöluvat vähenevät

Eduskunta hyväksyi helmikuun alussa 2015 ympäristönsuojelulain muutoksen, jonka perusteella uskotaan ympäristölupahakemusten vähenevän 20 % nykyisestä. Ympäristölupien automaattinen tarkistusmenettely poistuu. Muun muassa noin 3300 eläinsuojaa vapautuu lupavelvollisuudesta. Lisäksi maa-aines- ja ympäristöluvan menettelyt yhdistyvät.

Ympäristölupamenettelyä uudistetaan myös jatkossa karsimalla päällekkäisyyksiä ja siirtymällä soveltuvin osin rekisteröintimenettelyyn.

 

Kysy lisää: Ecobion toimitusjohtaja Sanna Vaalgamaa, etunimi.sukunimi (at) ecobio.fi, puh 020 7569454

Toimisto: 020 7569450, info@ecobio.fi.