Home » Ympäristölupa uudistuu – ympäristönsuojeluasetus hyväksyttiin

Ympäristölupa uudistuu – ympäristönsuojeluasetus hyväksyttiin

Ympäristönsuojelulain perusteella annettiin 4.9.2014  Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta.

Uusi asetus vaikuttaa suurten teollisuuslaitosten ympäristölupamanettelyihin, parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) noudattamiseen ja luvanvaraisten toimintojen valvontaan.

Asetuksesta löytyvät sekä ympäristölupahakemukselta vaadittava sisältö sekä vaadittavat tiedot hakemukseen direktiivilaitoksen luvan tarkistamiseksi.

Uudella asetuksella määritellään uudelleen ympäristölupia myöntävien viranomaisten työnjakoa. Asetus säätää myös suon luonnontilan muutoksen merkittävyydestä.

Pyydä Ecobiolta tarjous lupapalvelusta: info@ecobio.fi.