Home » Venäjän kemikaalilainsäädäntö uudistuu

Venäjän kemikaalilainsäädäntö uudistuu

Venäjän kemikaalilainsäädäntö uudistuu 1.7.2021, jolloin uusi 7.10.2016 hyväksytty tekninen määräys “About the Safety of Chemical Products” astuu voimaan. Määräys koskettaa aineita ja seoksia Venäjän Federaation markkinoilla ja muistuttaa EU:n REACH-asetusta, sisältäen monia samankaltaisia menettelyjä, kuten:

  • aineiden ilmoittaminen
  • tuotteiden rekisteröinti
  • käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen
  • tuotteiden rajoittaminen

Määräys toimeenpanee myös GHS-järjestelmän, joka on aiemmin ollut vapaaehtoinen Venäjällä. Venäjän markkinoilla toimijat kannattaa seurata tilannetta tarkasti, jotta heitä koskevat vaatimukset ovat tiedossa hyvissä ajoin. Vaikka uusi kemikaalimääräys muistuttaa REACH-asetusta, tulee sen asettamat vaatimukset poikkeamaan tästä jonkin verran ja parhaiten tähän valmistautuu ennakoimalla ja valmistautumalla huolellisesti.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään kemikaalilainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio eCompass – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta