Home » Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin uudet säädökset

Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin uudet säädökset

Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvontaa ja turvallisuusvaatimuksia koskevat asetukset (855/2012 ja 856/2012) uudistuivat vuoden 2013 alussa. Uusi asetus annettiin myös nestekaasun teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, johon sisältyy nestekaasun pienkäyttöä esimerkiksi kotitalouksissa ohjeistava liiteosio.

Turvallisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa 856/2012 on asetettu määräajat tiettyjen vaatimusten täyttämiseksi niillä tuotantolaitoksilla, joiden toiminta on alkanut ennen kyseisen asetuksen voimaantuloa. Esimerkiksi tilojen, laitteiden ja putkistojen merkinnät ja kemikaalien käsittelyn ja varastoinnit sisäiset ohjeet tulee olla valmiina 1.1.2014 mennessä. Selvitys siitä, kuinka säädetyt vaatimukset toteutuvat sekä tarvittaessa suunnitelma toteutusaikatauluineen tarvittavista toimenpiteistä tulee laatia 1.1.2016 mennessä. Selvityksiä ja suunnitelmia tarkastellaan valvontakäyntien yhteydessä.

 

Tarkempaa tietoa löytyy muun muassa oheisesta TEM:n tiedotteesta.