Home » Uutiset

Kategoria: Uutiset

climate report

Konsultti kemian toimeksiantoihin

Haemme kemistiä jäseneksi monipuoliseen konsulttitiimiimme. Asiakkaitamme ovat niin maailman suurimmat yritykset kuin pienemmätkin organisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Kaliforniassa.

 

Tarjoamme

 • näköalapaikan kansainvälistyvässä yrityksessä, joka on tiennäyttäjä kestävän kehityksen palvelujen tuotteistuksessa, automatisoinnissa ja tekoälyssä
 • mielenkiintoisia, monipuolisia ja haastavia asiantuntijatehtäviä nopeasti kehittyvällä alalla
 • mahdollisuuden kehittyä eturivin asiantuntijaksi kohti yhä kansainvälisempiä toimeksiantoja
 • nuorekkaan, kansainvälisyyteen ja teknologiaan suuntautuneen työyhteisön
 • työpaikan hyvien yhteyksien päässä Helsingin Kampissa.

 

Edellytämme

 • korkeakoulututkintoa kemian, ekotoksikologian tai ympäristökemian alalta (tai muulta vastaavalta alalta)
 • muutaman vuoden kokemusta asiantuntijatyöstä
 • kokemusta käyttöturvallisuustiedotteiden laadinnasta tai niiden soveltamisesta
 • vuorovaikutustaitoja ja energisyyttä
 • palvelu- ja myyntihenkisyyttä.

 

Arvostamme

 • kokemusta kemikaalien luokituksesta
 • kemikaalilainsäädännön tuntemusta
 • menestystä korkeakouluopinnoissa
 • positiivista ja energistä otetta asioiden hoitoon
 • kielitaitoa ja etenkin kykyä suoriutua työtehtävistä ruotsiksi.

 

Työsuhde alkaa mahdollisimman pian. Työsuhde on määräaikainen äitiyslomasijaisuus, mutta mahdollisuus myös jatkuvaan työsuhteeseen. Palkka määräytyy kokemuksen mukaan.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi sekä työ-, korkeakoulu- ja ylioppilastodistuksesi hakemuksen liitteinä mahdollisimman pian ja viimeistään 30.4.2019 osoitteeseen: rekry@ecobio.fi.

Konsultointipalveluiden johtaja Pia Välitalo vastaa puheluihin 24.4. klo klo 10-11, puh 020 756 9453. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse pia.valitalo@ecobio.fi.

____________________________________________________

Ecobio Oy tarjoaa kestävän kehityksen asiantuntijapalveluja ja Ecobio Manager -pilvipalvelua elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille. Olemme Pohjoismaiden vanhin ympäristöjohtamiseen ja kestävän kehityksen palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys.  Olemme alamme edelläkävijä. Meidät on palkittu kahdesti innovatiivisuudestamme. Olemme toteuttaneet menestyksellä monia vaativien asiakkaiden uutuushankkeita jo vuodesta 1989 lähtien.

Lisätietoa Ecobiosta osoitteessa www.ecobio.fi ja Ecobio Manager -pilvipalvelusta osoitteessa www.ecobiomanager.com.

käyttöä

Uusia lakeja edistämään puhtaamman energian käyttöä

Lait hiilen energiakäytön kieltämisestä (416/2019) ja biopolttoaineiden käytön edistämisestä (418/2019) astuivat voimaan 1.4.2019. Uusien lakien myötä Suomessa kielletään hiilen energiakäyttö vuodesta 2029 eteenpäin sekä edistetään biopolttoaineiden käyttöä asettamalla sen jakelijoille jakeluvelvoite. Lisäksi olemassa olevaa lakia biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007) muutettiin nostamalla jakelijoiden jakeluvelvoitetta. Lakimuutokset ovat osa EU:n ja Suomen politiikkaa, joiden tarkoituksena on tukea ilmastoystävällisempien polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa ja liikenteessä.

Hiilen käyttö sähkön- ja lämmöntuotannossa kielletään 1.5.2029 alkaen

Hiiltä saa kuitenkin takarajan jälkeen käyttää vielä poikkeusoloissa sekä koekäytössä toimitusvarmuuden varmistamiseksi. Laki ei myöskään koske tehoreservijärjestelmään kuuluvia voimalaitoksia. Lakia valvoo Energiavirasto, joka voi määrätä hiilen käyttömääriin perustuvan seuraamismaksun, mikäli käyttökiellosta poiketaan.

Biopolttoöljyn toimittajille asetettiin uudessa laissa jakeluvelvoite

Jakeluvelvoitteen mukaan biopolttoöljyn energiasisällön osuus jakelijan kulutukseen toimittaman kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn energiasisällön kokonaismäärästä on oltava 3 % vuonna 2021. Prosenttiosuus kasvaa prosentilla joka vuosi vuoteen 2028 asti, jolloin se asettuu 10 prosenttiin. Jakeluvelvoitetta nostettiin myös liikenteen käyttöön toimitettavan biopolttoaineen osalta.

Biopolttoöljyn jakeluvelvoitetta ei sovelleta valtion varmuusvarastoon eikä jakelijaan, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittama kevyt polttoöljy on enintään miljoona litraa. Lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriö voi jakelijan hakemuksesta alentaa prosenttiyksikköä tai poistaa lisävelvoitteen hakemuksessa tarkoitetun kalenterivuoden osalta.

Mikäli sinulla on tarkempaa kysyttävää lakimuutoksista tai ilmaston kannalta kestävistä ratkaisuista mm. teollisuuden tai logistiikan aloilta, ole rohkeasti yhteydessä asiantuntijoihimme: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

verkkokurssi

Kemikaalilainsäädännön avoin verkkokurssi

Tuntuuko, että kaipaat tukea kemikaalien käytön tai kemikaaleihin liittyvän lainsäädännön kanssa? Kemianteollisuuden ja Helsingin yliopiston yhteistyössä toteuttama avoin verkkoluentokokonaisuus auttaa ottamaan kemikaalilainsäädännön tehokkaasti haltuun. Verkkoluentojen tekemisessä on ollut mukana joukko asiantuntijoita eri yrityksistä ja yhteisöistä. Keskeisenä tietolähteenä materiaalien laadinnassa on ollut Euroopan kemikaalivirasto, ECHA.

Verkkokurssi tarjoaa tietoa yleisesti mm. kemikaalilainsäädännöstä, käyttöturvallisuustiedotteista sekä altistumisskenaarioista. Lisäksi kurssilla voi perehtyä tiivistetysti eri aihealueiden lainsäädäntöön sekä hyväksi todettuihin käytäntöihin, koskien mm. biosidejä, elintarvikkeita sekä kasvinsuojelua. Verkkokurssi kattaa myös vaarallisten aineiden kuljetuksen sekä ympäristölainsäädännön näkökulman kemikaaleista.

Voit testata kemikaaliosaamistasi myös Ecobion kemikaalitestin avulla.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään kemikaaleihin ja lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

materiaalitori

Kiertotaloutta edistävä materiaalitori on avattu

Sähköisellä alustalla toimiva materiaalitori on avattu 8.4.2019. Materiaalitorin tarkoituksena on edistää jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä tarjoamalla alusta, jossa kierrätysmateriaalien kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

EU on uudistanut kiertotaloustavoitteidensa mukaisesti jätelainsäädäntöä muutoksilla, jotka astuivat voimaan 5.7.2018. Direktiivimuutosten myötä jätteille on asetettu uudet kierrätystavoitteet, esimerkiksi yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 % vuoteen 2025 mennessä ja 65 % vuoteen 2035 mennessä. Muutokset jätedirektiiveissä edellyttävät myös merkittäviä muutoksia Suomen jätehuoltojärjestelmässä.

Materiaalitorin käyttöönotto on osa jätelain (646/2011) uudistusta. Jätelakiin hyväksytty muutos (438/2019) velvoittaa 1.1.2020 alkaen Materiaalitorin käyttöön sellaiset jätteen haltijat, jotka tarvitsevat kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua vuodessa yli 2000 euron arvosta. Julkisia jätteen haltijoita eli hankintayksiköitä velvollisuus koskee 1.1.2021 alkaen.

Materiaalitori on pilottivaiheessa ja sen kehitystyö jatkuu edelleen. Muutoksia tehdään myös käyttäjäpalautteen perusteella, joten nyt kannattaa ottaa uusi työkalu koekäyttöön.

 

Kiertotalouteen tai lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

kestävän kehityksen

Konsultti kemian ja kestävän kehityksen tehtäviin

Hallitsetko haastavat kemikaalivaatimukset ja kestävän kehityksen? Haemme kokenutta asiantuntijaa vaativiin toimeksiantoihin ja jäseneksi monipuoliseen konsulttitiimiimme. Asiakkaitamme ovat niin maailman suurimmat yritykset kuin pienemmätkin organisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Kaliforniassa.

 

Tarjoamme

 • näköalapaikan kansainvälistyvässä yrityksessä, joka on tiennäyttäjä kestävän kehityksen palvelujen tuotteistuksessa, automatisoinnissa ja tekoälyssä
 • mielenkiintoisia, monipuolisia ja haastavia asiantuntijatehtäviä nopeasti kehittyvällä alalla
 • mahdollisuuden kehittää eturivin asiantuntijana koko alaa ja konsultointitiimimme toimintaa kohti yhä kansainvälisempiä toimeksiantoja
 • nuorekkaan, kansainvälisyyteen ja teknologiaan suuntautuneen työyhteisön
 • työpaikan hyvien yhteyksien päässä Helsingin Kampissa.

 

Edellytämme

 • korkeakoulututkintoa kemian, ekotoksikologian tai ympäristökemian alalta (tai muulta vastaavalta alalta)
 • EU:n sekä kansallisen tason kemikaalilainsäädännön tuntemusta
 • vähintään neljän vuoden kokemusta asiantuntijatyöstä
 • kykyä suoriutua vaivatta vaativista tehtävistä suomeksi ja englanniksi
 • vuorovaikutustaitoja ja energisyyttä
 • palvelu- ja myyntihenkisyyttä.

 

Arvostamme

 • biosidi- ja ympäristölainsäädännön tuntemusta
 • kokemusta esimerkiksi REACH-rekisteröinneistä, biosidivalmistelupien valmistelusta, kemikaalien riskinarvioinnista, mallintamisesta ja työturvallisuusasioista
 • kokemusta kemikaalien ympäristövaikutuksien arvioinnista, esim. perustilaselvityksistä
 • kokemusta kiertotalouden kysymyksiin liittyvistä toimeksiannoista
 • kokemusta esiintymisestä ja kouluttamisesta
 • poikkitieteellistä taustaa
 • menestystä korkeakouluopinnoissa
 • kielitaitoa ja etenkin kykyä suoriutua työtehtävistä ruotsiksi.

 

Työsuhde alkaa mahdollisimman pian. Työsuhde on vakituinen. Palkka määräytyy kokemuksen mukaan.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi sekä työ-, korkeakoulu- ja ylioppilastodistuksesi hakemuksen liitteinä mahdollisimman pian ja viimeistään 30.4.2019 osoitteeseen: rekry@ecobio.fi.

Konsultointipalveluiden johtaja Pia Välitalo vastaa puheluihin 24.4. klo 10-11, puh 020 756 9453. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse pia.valitalo@ecobio.fi.

____________________________________________________

Ecobio Oy tarjoaa kestävän kehityksen asiantuntijapalveluja ja Ecobio Manager -pilvipalvelua elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille. Olemme Pohjoismaiden vanhin ympäristöjohtamiseen ja kestävän kehityksen palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys.  Olemme alamme edelläkävijä. Meidät on palkittu kahdesti innovatiivisuudestamme. Olemme toteuttaneet menestyksellä monia vaativien asiakkaiden uutuushankkeita jo vuodesta 1989 lähtien.

Lisätietoa Ecobiosta osoitteessa www.ecobio.fi ja Ecobio Manager -pilvipalvelusta osoitteessa www.ecobiomanager.com.

ympäristövaikutusten

Ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmät -valmennus

Ecobio toteutti FIBS-partnerina valmennuksen ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmistä. Yrityksiltä vaaditaan jatkuvasti laajempaa ymmärrystä ja osaamista ympäristöasioiden hallinnassa ympäristövastuiden kasvaessa. Tämä linkittyy vahvasti myös asiakaslisäarvoon ja ympäristöasioista viestimiseen. Koulutuksessa kävimme läpi parhaiden menetelmien perusperiaatteet keskittyen elinkaariarviointiin tuotteiden ja palveluiden näkökulmasta sekä kiertotalouden liiketoimintamalleihin.

Tiivis koulutuspaketti sisälsi yleiskatsauksen ympäristövaikutusten arviointiin osana liiketoimintaa. Ympäristövaikutuksia voi tarkastella hyvin monella tasolla koko yrityksestä yksittäiseen tuotteeseen tai prosessin osaan. Valmennus käsitteli erilaisia keinoja arvioida ympäristövaikutuksia niin ympäristöjärjestelmän osana kuin asiakastarpeesta painottaen tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten arviointia. Valmentajamme esittelivät elinkaariarvioinnin menetelmää yhdessä viimeaikaisten kehitysaskeleiden kanssa. Nostimme esille, mitä hyötyä menetelmistä on, miten arvioida vaikutuksia objektiivisesti, ja miten välttää vaaranpaikat. Koulutus pyrki parantamaan osallistujien osaamista ympäristövaikutusten arviointimenetelmien suhteen. Esille nousivat mm. rajausten tärkeys, faktapohjaisuus ja läpinäkyvyys.

Koulutukseen osallistujat pääsivät jakamaan kokemuksiaan vuorovaikutteisesti työpajassa. Yritysten ympäristövastuita ja -vaikutusten arviointia voidaan toteuttaa monella tavalla ja tasolla. Parhaiden käytäntöjen jakaminen edistää ympäristöasioiden hallintaa ja antaa tukea tärkeään työhön.

Tarvetta sisäiselle koulutukselle? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

materiaalitori

Kiertotalouden talousmalli yleistyy

Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0 on julkaistu tänään Sitran toimesta. Tiekartta asettaa tavoitteet, joiden avulla Suomi on toimiva kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2025 mennessä. Ratkaisuna nähdään kiertotalouskäytäntöjen omaksuminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Miten kiertotalousajattelu tulee näkymään yrityksissä?

Uudessa tiekartassa haastetaan yritykset näkemään tulevaisuuden liiketoiminta eri kannalta. Liiketoiminnoissa korostuu jatkossa yhä enemmän asiakaslähtöisyys, laadukkuus sekä hävikin välttäminen. Ratkaisujen ja palveluiden vaikuttavuutta mitataan hiilikädenjäljen avulla, joka kuvaa niiden tuottamia päästövähennysvaikutuksia kuluttajalle. Kiertotalouteen liittyy kuitenkin myös uudenlaisia riskejä, kuten mm. tuntemattomat aineet materiaalivirrassa, mahdolliset haitta-aineet, toimijoiden kokemattomuus sekä turvallisten käytäntöjen puuttuminen.

Siirtyminen kiertotalouden mukaisiin liiketoimintamalleihin ei ole kaikilta osin helppoa, mutta tulevaisuudessa kiertotalouden ratkaisuja soveltavat yritykset valtaavat markkinoita yrityksiltä, jotka eivät kykene uusiutumaan.

Kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Lue myös Ecobion uutinen kiertotalouteen liittyvien kemikaaliriskien hallinnasta.

Uhanalaisuusarvio

Suomen lajien uhanalaisuusarvio 2019 on julkaistu

Suomen lajien uhanalaisuusarvio 2019 eli ns. Punainen kirja on julkaistu 8.3.2019. Julkaistamistilaisuudessa pidetyissä esityksissä korostuivat mm. ihmisten toimien sekä ilmastonmuutoksen merkitys luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Uhanalaisuusarvion keskeisin tulos on lajien punainen lista, joka käsittää Suomessa hävinneet, uhanalaiset, silmälläpidettävät ja puutteellisesti tunnetut lajit. Arviointi kattoi noin puolet Suomen kokonaislajistosta. Uusimman arvion mukaan uhanalaisiksi luokitellaan joka yhdeksäs laji ja lähes joka kolmas laji on punaisella listalla. Keskeisimmiksi yksittäisiksi syiksi ja tulevaisuuden uhkiksi lajiston taantumisen kannalta on tunnistettu metsien käyttöön liittyvät tekijät, avoimien alueiden sulkeutuminen, kaivannaistoiminta, rakentaminen sekä kemialliset haittavaikutukset. Ilmastonmuutos vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen laaja-alaisemmin ja on harvemmin ainoana tekijänä lajiston taantumisen taustalla.

Suomi on sitoutunut EU-tason tavoitteeseen saada pysäytettyä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vuoteen 2020 mennessä. Tätä tavoitetta ei tulla saavuttamaan.

Mitä tämän jälkeen?

Julkaisun perusteella lajien uhanalaisuuden arviointia ja seurantaa edistävä ohjausryhmä on antanut 13 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla luonnon monimuotoisuuden väheneminen voidaan yrittää pysäyttää. Jatkotoimenpiteiksi on ehdotettu mm. luonnonsuojeluasetuksen liitteiden viipymätöntä päivitystä, METSO-ohjelman laajentamista metsien lisäksi muihin elinympäristöihin, ensisijaisesti soihin ja lintukosteikkoihin, sekä valtakunnallisesti aloitettavaa pölyttäjähyönteisseurantaa.

Tilaisuuden avauspuheenvuoron pitänyt ministeri Kimmo Tiilikainen katsoo, että luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi tulee löytää uudenlaisia lähestymistapoja. Tiilikainen nostaa keskiöön erityisesti toiminnan suojelualueiden ulkopuolella, alueilla, missä ihmistoiminnan luontoon kohdistama paine on voimakasta.

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on muutos, jonka muodostamiin uhkakuviin ollaan vasta kunnolla heräämässä. Yritysten on mahdollista varautua ennalta tuleviin uhkiin sekä olla oman alansa edelläkävijöitä biodiversiteettinäkökulman kannalta.

Ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin, niin autamme teitä suunnittelemaan toimintaanne biodiversiteettikysymykset huomioiden.

info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

pilaantuneiden alueiden puhdistamisen

Uusi laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta 

Ympäristöministeriön valmistelemana on annettu uusi laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (246/2019). Uuden lain mukaisesti harkinnanvaraista valtionavustusta voidaan myöntää maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseen sekä pilaantuneen alueen puhdistamiseen. Selvitys- ja puhdistustarve voi tulla vastaan esimerkiksi perustilaselvityksen laadinnan yhteydessä.

Avustusta voidaan myöntää tilanteissa, joissa

 • pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai aiheuttajaa ei tavoiteta, taikka pilaantumisen aiheuttaja ei kykene vastaamaan toimen kustannuksista; ja
 • alueen pilaantuneisuuden selvittäminen tai puhdistaminen on muulle kuin aiheuttajalle ilmeisen kohtuutonta.

Valtionavustus voi tulla hyväksyttäväksi myös silloin, kun terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseksi ja hallitsemiseksi on perusteltua selvittää alueen pilaantuneisuus, arvioida puhdistustarve ja tarvittaessa puhdistaa alue.

Valtionavustus voi kattaa pilaantuneisuuden selvittämisen tai pilaantuneen alueen puhdistamisen kustannukset osaksi tai kokonaan.

Laki tulee voimaan 1.1.2020.

Ecobio auttaa lainsäädäntöön ja ympäristövelvoitteisiin liittyven kysymysten kanssa. Ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Kansallinen metsästrategia 2025

Kansallinen metsästrategia 2025 on vahvistettu

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä on vahvistettu Kansallinen metsästrategia 2025, joka hyväksyttiin joulukuussa 2018. Kyseessä on päivitys alun perin vuonna 2015 vahvistettuun strategiaan. Visio ja tavoitteet pysyivät samoina, mutta hankeosiota uudistettiin.

Metsästrategia on metsäalan kehittämistä ja toimenpiteitä ohjaava strategia, jossa kuvataan julkisen vallan näkökulmasta keskeiset painopisteet. Päivitetyssä metsästrategiassa on esitetty kolme päämäärää, jotka kiteytyvät Suomen metsätaloudelliseen kilpailukyvyn parantamiseen, metsäalan uudistumiseen sekä metsien tasapainoiseen ja monipuoliseen käyttöön. Strategiassa nousevat esille entistä selvemmin ilmastokestävyys ja metsäluonnon monimuotoisuuden vaaliminen.

Päivitetyistä toimenpiteistä on muodostettu kymmenen hankekokonaisuutta kattava strateginen hankesalkku. Strategiaan lisätyt kokonaan uudet hankkeet koskevat mm. ilmastokestävää metsätaloutta, kansainvälistä metsäpolitiikkaa sekä puusta valmistettavia tuotteita.

Metsäalalle toivotaan uudistusta sekä liiketoimintojen monipuolistumista. Uusiin puu- ja biomateriaaleista valmistettuihin tuotteisiin kohdistetaan korkeita odotuksia. Tuotteiden myönteiset ympäristövaikutukset voivat kuitenkin jäädä oletettua pienemmiksi, jos tuotteiden koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia ei osata huomioida. Elinkaariarvioinnin (LCA) avulla tuotteiden ympäristövaikutuksia on mahdollista arvioida puolueettomasti sekä vertailla uusien tuotteiden ympäristövaikutuksia korvattaviin tuotteisiin.

Ecobio tarjoaa kattavia palveluita elinkaariarviointeihin ja tuotteiden ympäristöselosteisiin liittyen. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, mikäli tuotteidesi ympäristövaikutukset mietityttävät.

Info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.