Home » Uusia BAT-päätelmiä julkaistu

Uusia BAT-päätelmiä julkaistu

Kesällä on kahdelle toimialalle julkaistu BAT-päätelmät;

  • Värimetalliteollisuus (Non-Ferrous metals, NFM) ja
  • Kemianteollisuuden jätevesien ja -kaasujen käsittely (Common Waste Water and Waste Gas treatment, CWW).

BAT-päätelmiä (BAT Conclusions, BATC) käytetään lähtökohtana direktiivi-laitoksen lupaehtoja määritettäessä. BAT-päätelmän julkaisemisesta toiminnanharjoittajalla on 6 kk aikaa toimittaa valvontaviranomaiselle BAT-selvitys. BAT-selvityksessä toiminnanharjoittaja arvioi, vastaako oma toiminta ja voimassa olevat lupaehdot BAT-päätelmissä esitettyä tasoa.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään BAT-selvitysten ja ympäristölainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio eCompass – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta