Home » Uusi ympäristönsuojelulaki astui voimaan!

Uusi ympäristönsuojelulaki astui voimaan!

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) astui voimaan 1.9.2014. Uusi laki kumosi aiemman ympäristönsuojelulain (86/2000) ja tuo muutoksia erityisesti direktiivilaitosten lupavelvoitteisiin. Uuden ympäristönsuojelulain myötä parhaan käyttökelposen tekniikan (BAT) käyttämisestä tulee oikeudellisesti sitovaa, energiatehokkuus huomioidaan erityisesti direktiivilaitosten lupamääräyksissä ja maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys tulee koskemaan direktiivilaitoksia, joiden toimintaan liittyy merkityksellisten vaarallisten aineiden käsittelyä.