Home » Uusi pätevyysasetus kylmäalalle

Uusi pätevyysasetus kylmäalalle

Fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista on annettu uusi valtioneuvoston asetus (VNa 766/2016). Uusi asetus täydentää ympäristönsuojelulain pätevyysvaatimuksia koskevia säännöksiä sekä Tukesille tehtävien pätevyyshakemusten ja toimintailmoitusten sisältöä. Asetuksessa säädetään myös laitteiden vuototarkastuksista.

Uudella pätevyysasetuksella yhdenmukaistetaan kansallista käytäntöä EU-säädösten kanssa. Asennuksessa ja huollossa vaaditaan pätevyyttä ainoastaan silloin, kun niitä tehdessä liitetään kaasujohtoja tai muutoin avataan kylmä- tai kaasupiiri. Aiemman asetuksen mukaan kaikkien kylmälaitteiden asentaminen vaati pätevyyden, vaikka kylmä- tai kaasupiiriä ei avattu tai yhdistetty. Pätevyysvaatimukset koskevat jatkossa myös kylmäkuljetusalaa ja sähköisiä kytkinlaitteita. Pätevyys on osoitettava Tukesille näillä aloilla viimeistään 1.7.2017. Nykyiset kylmäalan tutkinnot ja pätevyyskokeet soveltuvat näiden alojen uusien henkilöiden pätevöintiin.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään ympäristölainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio eCompass – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta