Home » Uudesta kemikaalilaista annettu hallituksen esitys

Uudesta kemikaalilaista annettu hallituksen esitys

Uuden kemikaalilain myötä nykyinen laki kumottaisiin ja uudistus toisi myös vähäisiä muutoksia mm. rikoslakiin ja terveydenhuoltolakiin. Koska toiminnanharjoittajan velvoitteista säädetään suurelta osin Euroopan unionin asetuksilla, uusi laki olisi pääosin valvontalaki. Uuden kemikaalilain on tarkoitus astua voimaan 1.9.2013.

 

Täältä löydät lisää tietoa muutoksesta.