Home » Työpaikan turvamerkit ajan tasalle

Työpaikan turvamerkit ajan tasalle

Uusi asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015) tuli voimaan 1.9.2015. Työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä ja työympäristöstä työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työpaikalla on työn turvallisen tekemisen kannalta tarpeelliset  turvamerkit. Varmista työpaikkanne turvamerkkien ajantasaisuus, lisätietoja työsuojeluhallinnon sivulta http://www.tyosuojelu.fi/fi/ajankohtaista/6015, josta löytyy linkki asetukseen ja sen liitteeseen.

 

Muistathan, että uudet CLP-asetuksen mukaiset kemikaalien luokitus- ja pakkausmerkinnät tulee olla käytössä työpaikoilla.