Home » Tuotteille turvallisuutta ja kilpailuetua

Tuotteille turvallisuutta ja kilpailuetua

Huolehdimme ammattitaidolla haastavatkin tuotevaatimukset kuntoon. Rekisteröimme aineesi Euroopan Unionin REACH-asetuksen mukaisesti ja autamme kaikissa kemikaalivaatimuksissa. Kaivamme tuotteittesi ympäristöedut esiin faktojen pohjalta.

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Keskustelemme mielellämme lisää.

Asiakashyödyt

Velvoitteet täyttyvät
Myynti kasvaa
Asiakkaat kiittävät

TUTUSTU PALVELUIHIMME

Kemikaalit, REACH ja biosidit

Käyttöturvallisuustiedotteet

Tuotteet kiertotaloudessa

Vaarallisten aineiden kuljetukset

Tuotteiden ympäristövaikutusarviointi

Ecobion toteuttamia hankkeita

Kemikaalit, REACH ja biosidit

 • Aineiden REACH-rekisteröinti kokonaispalveluna
 • REACH-vaikutusselvitykset
 • REACH-rekisteröinnin projektihallinta, hanke- ja testaussuunnitelmat, laboratoriokilpailutukset, hankintojen ohjaus ja laadunvalvonta
 • Tietovaatimusten poikkeamat ja mukautukset
 • Rekisteröintiasiakirjojen laatiminen ja toimittaminen keimikaalivirastoon (IUCLID ja REACH-IT -palvelut)
 • Yhteisrekisteröinnin palvelut (SIEF-palvelut)
 • Altistumisskenaariot
 • Kemikaaliturvallisuusraportit (CSR, CHESAR)
 • Luvanvaraisten aineiden hakemukset
 • Luokitus- ja merkintä(C&L)-ilmoitukset (IUCLID, REACH-IT)
 • Ilmoitukset aineiden käytöstä tuotteiden ja tuotannon tutkimus- ja kehitystoiminnasta (PPORD-ilmoitukset, IUCLID, REACH-IT)
 • Kiertotalouden hyödyntämispoikkeukset
 • Kemikaalien jatkokäyttäjien vaatimusselvitykset
 • Rekisteröinnin jälkeiset päivitykset
 • Only Representative -palvelut ja -konsultointi
 • REACH-vaatimustenmukaisuuden varmentaminen (REACH declaration of compliance)
 • REACH-velvoitteiden koulutukset

Aine- ja tuotekohtaiset vaatimukset

 • Ainerajoitusten (SVHC, RoHS, luvanvaraiset aineet, PIC, Prop 65) seuranta ja vaatimusselvitykset
 • Biosidilainsäädännön vaikutusselvitykset
 • Biosiditehoaineiden ja -valmisteiden hyväksymismenettely
 • Käsiteltyjen esineiden merkintävaatimukset
 • Lannoitevalmisteiden tuoteselosteet
 • Lannoitteiden tyyppinimihakemukset
 • Kosmetiikkavaatimusten selvitykset
 • Vaarallisten kemikaalien vienti- ja tuonti-ilmoitukset (PIC-asetus)
 • Luomutuotannon arviointi ja neuvonta
 • Geenimanipulaation (GMO) neuvonta
 • Nanomateriaalien vaatimusselvitykset
 • Muovien vaatimusselvitykset
 • Tuoteselosteet

Käyttöturvallisuustiedotteet

 • Käyttöturvallisuustiedotteiden (KTT, SDS) laatiminen ja kääntäminen
 • Laajennetut käyttöturvallisuustiedotteet (eSDS)

Tuotteet kiertotaloudessa

 • Jätteiden hyödyntämisselvitykset
 • Kiertotalouden lainsäädännöllisten vaatimusten arviointi ja neuvonta
 • End-of-waste (EoW) –selvitykset
 • EoW-lausuntoasiat

Vaarallisten aineiden kuljetukset

 • Vaarallisten aineiden kuljetusasiat (VAK)
 • Vaarallisten aineiden kuljetusluokitukset
 • Turvallisuusneuvonantajapalvelu
 • Jätteiden vaaraluokitukset ja kuljetusasiat
 • Siirtoasiakirjat

Muut tuotevaatimukset

 • CE-merkintäselvitykset

Tuotteiden ympäristövaikutusarviointi

 • Elinkaariarviointi (LCA, ISO 14040, ISO 14044)
 • Hiilijalanjälkilaskenta
 • Vesijalanjälkilaskenta
 • Ympäristölähtöinen tuotesuunnittelu (Design for Environment) – koulutus, mallinnus ja kehitysvalmennus
 • Tuotteiden ympäristöselosteet (EPD, ISO 14025, ISO 14020)
 • Rakennustuotteiden ympäristöselosteet (EN 15804)
 • Ympäristömerkkihakemukset (Joutsenmerkki, EU:n ympäristömerkki)
 • Kolmannen osapuolen kriittinen arviointi elinkaarilaskennalle
 • Ympäristöselosteiden ja -väittämien varmentaminen

Ecobion toteuttamia hankkeita

Kemikaalit ja REACH

 • Fortum, Kahden aineen täysimittainen REACH-rekisteröinti
 • ROAL, Entsyymin REACH-rekisteröinti
 • Ekokem, REACH-koulutus
 • Kone, REACH-koulutus
 • SSAB Europe, Hämeenlinnan tehdas, Jatkokäyttäjän kemikaalivaatimusten selvitys

Tuotteiden ympäristövaikutukset

 • Valmet, Tamfelt, UPM Kymmene ja Kemira, Paperikoneen elinkaaren ympäristövaikutusten arviointi (Valmet Rauma4)
 • Pukkila, Keraamisen laatan elinkaari-inventaarion ja RT-ympäristöselosteen laatiminen
 • Yritys, Hiilijalanjälkilaskenta
 • Rakennustuoteteollisuusyrityksiä, Rakennustuotteiden ympäristöselosteiden useita verifiointeja
 • Wärtsilä, Kriittinen arviointi elinkaariarviointiselvitykselle standardin ISO 14021 mukaisesti

Ota yhteyttä

Sähköpostilla: info@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 7569450

Teemme myös pätevyyksiä vaativat tehtävät

 • Materiaalikatselmoija (Motiva)
 • Energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyys (Energiavirasto)
 • RTS EPD Verifioija (Rakennustietosäätiö RTS)
 • Turvallisuusneuvonantaja TNA (Trafi).