Home » Tuottajavastuun siirtymäaikoja muutettu

Tuottajavastuun siirtymäaikoja muutettu

Jätelakia (646/2011) on muutettu  tuottajavastuun siirtymäaikojen osalta (muutos 25/2014).

Pakkausten tuottajavastuuta koskevien säännösten soveltamisen siirtymäaikaa siirrettiin 1.5.2015 asti. Käytöstä poistettujen pakkausten vastaanottoa ja kuljetusta koskevia säännöksiä sovelletaan pakkausten tuottajiin pääosin vasta 1.1.2016 kuitenkin niin, että tuottajan on järjestettävä erilliskerätyn pakkausjätteen vastaanotto 1.5.2015 alkaen. Samoin kiinteistön haltijan järjestämää pakkausjätteen erilliskeräystä koskevaa säännöstä soveleltaan 1.5.2015 lähtien. Muutos tuli voimaan 27.1.2014.

Keväällä odotetaan julkaistavaksi myös hallituksen esitys jätelain muuttamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun uudelleenlaaditun EU-direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Sähkö- ja eletkronikkalaitteen jakelijan velvollisuutta ottaa vastaan SER-romua täsmennetään direktiivin mukaisesti.