Home » ympäristövaikutusten arviointi

Avainsana: ympäristövaikutusten arviointi

Asiantuntijat toimistolla suunnittelevat Ecobion palveluita energiakatselmus

Ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmät -valmennus

Ecobio toteutti FIBS-partnerina valmennuksen ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmistä. Yrityksiltä vaaditaan jatkuvasti laajempaa ymmärrystä ja osaamista ympäristöasioiden hallinnassa ympäristövastuiden kasvaessa. Tämä linkittyy vahvasti myös asiakaslisäarvoon ja ympäristöasioista viestimiseen. Koulutuksessa kävimme läpi parhaiden menetelmien perusperiaatteet keskittyen elinkaariarviointiin tuotteiden ja palveluiden näkökulmasta sekä kiertotalouden liiketoimintamalleihin.

Tiivis koulutuspaketti sisälsi yleiskatsauksen ympäristövaikutusten arviointiin osana liiketoimintaa. Ympäristövaikutuksia voi tarkastella hyvin monella tasolla koko yrityksestä yksittäiseen tuotteeseen tai prosessin osaan. Valmennus käsitteli erilaisia keinoja arvioida ympäristövaikutuksia niin ympäristöjärjestelmän osana kuin asiakastarpeesta painottaen tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten arviointia. Valmentajamme esittelivät elinkaariarvioinnin menetelmää yhdessä viimeaikaisten kehitysaskeleiden kanssa. Nostimme esille, mitä hyötyä menetelmistä on, miten arvioida vaikutuksia objektiivisesti, ja miten välttää vaaranpaikat. Koulutus pyrki parantamaan osallistujien osaamista ympäristövaikutusten arviointimenetelmien suhteen. Esille nousivat mm. rajausten tärkeys, faktapohjaisuus ja läpinäkyvyys.

Koulutukseen osallistujat pääsivät jakamaan kokemuksiaan vuorovaikutteisesti työpajassa. Yritysten ympäristövastuita ja -vaikutusten arviointia voidaan toteuttaa monella tavalla ja tasolla. Parhaiden käytäntöjen jakaminen edistää ympäristöasioiden hallintaa ja antaa tukea tärkeään työhön.

Tarvetta sisäiselle koulutukselle? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Materiaalitehokkuuden

Muutoksia YVA-hankeluetteloon

Hallituksen esityksessä (HE 102/2018) esitetään muutoksia YVA-lain hankeluetteloon. Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa hankeluetteloa ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin liitteenä olevan hankeluettelon kanssa.

Muutettavaksi tai selkeytettäväksi ehdotetaan useita hankkeita kokonaisuudessaan tai osittain. Erityishuomiona hankeluetteloon kaavaillut lisäykset:

  • kalankasvatus
  • turkiseläinten pito
  • toriumin louhinta, talteenotto, rikastaminen ja käsittely
  • Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen edellyttämä Suomen ja Viron väliset tunnelit

Muutosten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2019.

Valmistaudu tuleviin muutoksiin jo nyt. Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään ympäristölainsäädännön kysymyksissä ja YVA-hankkeissa. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

 

Tarkempi listaus tulevista muutoksista: https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180102