Home » vaaralauseke

Avainsana: vaaralauseke

Seosten luokitukset ja merkinnät (CLP asetus) – siirtymäaika umpeutuu

EU:n CLP-asetus säätelee kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Aineet on täytynyt luokitella, merkitä ja pakata asetuksen mukaisesti 1.12.2010 alkaen. Käyttöturvallisuustiedotteissa on kuitenkin ollut pakollista esittää luokitus sekä uudella että väistyvällä tavalla 1.6.2015 saakka.

Seosten CLP-asetuksen mukaiselle luokitukselle, merkinnöille ja pakkaamiselle siirtymäaika on niin ikään 1.6.2015 saakka.

 

CLP-asetuksen eroja väistyvään lainsäädäntöön ovat

  • erilaiset varoitusmerkit
  • huomiosanojen ”vaara” ja ”varoitus” käyttöönotto
  • H- ja P-lausekkeet (vaara- ja turvalausekkeet)
  • enemmän vaaraluokkia ja -kategorioita
  • osittain erilaisia luokituskriteerejä ja raja-arvoja
  • erilainen lähestyminen seosten luokitukseen.

Kysy luokituksista ja merkinnöistä sekä kemikaalihallinnan nettipalvelusta: info@ecobio.fi.

Tulemme mielellämme esittelemään palvelujamme.