Home » suhdelukulaskuri

Avainsana: suhdelukulaskuri

chemicals kemikaalit testing

KemiDigin käyttöönotto lähenee

KemiDigin (kemikaalitietojen digitaalinen hallinta) tavoitteena on luoda sujuva sähköinen palvelu yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen, jossa kemikaalitiedot ovat yhdessä palvelussa tietoja tarvitsevien saatavilla. Palvelu otetaan käyttöön vuoden 2019 alkupuolella, jonka jälkeen yritykset hoitavat kemikaaleihin liittyvät ilmoitusvelvoitteet KemiDigin kautta. Myös kemikaalilaitosten toiminnantason määritykseen käytettävä suhdelukulaskuri siirtyy KemiDigiin.

KemiDigin ytimen muodostavat:

  • kemikaalirekisteri, joka sisältää markkinoilla olevat vaaralliset kemikaalit
  • ainerekisteri, jossa on tietoja aineista ja niistä koostetuista ryhmistä

Keskeiset päivämäärät:

  • KemiDigin käyttöönoton vuoksi kemikaali-ilmoitusten toimittaminen sähköpostitse kemikaalituoterekisteriiin päättyi 30.11.2018
  • 11.2018 mennessä toimitetut kemikaali-ilmoitukset siirtyvät KemiDigiin ja ovat yritysten käytettävissä
  • Uusia ilmoituksia voi toimittaa KemiDigiin helmikuussa 2019
  • Kemikaali-ilmoituksiin liittyvien määrätietojen keruuta vuodelta 2018 ei toteuteta vuoden 2019 maaliskuun alussa, vaan KemiDigin kautta myöhemmin kerrottavana ajankohtana

Ecobio auttaa mielellään KemiDigiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.