Home » kiertotalous

Avainsana: kiertotalous

Webinaaripäivä 5.11. Ajankohtaista kiertotaloudesta & kemikaalien hallinnasta

Ecobio webinaari kiertotalous ja kemikaalihallinta

Järjestämme tiistaina 5.11 yrityksille suunnatun maksuttoman webinaaripäivän sisältäen kolme eri kestävän kehityksen webinaaria. Webinaarit järjestetään kolmella eri kielellä, jotta voisimme palvella myös meidän kansanvälisiä asiakkaita mahdollisimman hyvin. Webinaarit ovat kaikille avoimia ja pääset ilmoittautumaan webinaareihin täältä.

Webinaari kiertotalouden säädöksistä klo 8:30-9:30

Kiertotalouden avulla vähennät yrityksesi ympäristövaikutuksia ja säästät samalla huomattavasti resursseja. Kiertotalous on ajankohtainen teema, mutta tunnetko siihen liittyvät ajankohtaiset säädökset?

Webinaarin aikana asiantuntijamme Masi Mailammi käy tiivistetysti läpi viimeisimmät ja tulevat muutokset kiertotalouteen liittyen. Webinaarin aikana esittelemme myös Ecobio Manager -pilvipalveluamme ja miten sen avulla hallitset kestävän kehityksen säädösviidakon. Webinaarin aikana sinulla on mahdollista kysyä kiertotalouteen ja Ecobio Manageriin liittyviä kysymyksiä. Webinaari on suunnattu kiertotaloudesta kiinnostuneille yrityksille.

Ilmoittaudu mukaan

Muut Webinaarit

Kemikaalien hallinnasta ja Norjan kestävän kehityksen säädöksistä kiinnostuneille järjestämme saman päivän aikana myös kaksi muuta webinaaria. Webinaarien teemoina ovat EU:n kemikaalilainsäädäntö (REACH) (kieli: englanti) klo 9:45-10:45 sekä ajankohtaiset Norjan kestävän kehityksen säädökset (kieli: norja) klo 11:00-12:00.

Lue lisää ja ilmoittautua mukaan webinaareihin:

1. Latest topics on chemical management in the EU (REACH)

2. Hvordan håndtere de nyeste lovkravene relatert till baerekraftig utvikling

Tervetuloa mukaan!

Kysymyksiä? Ota yhteyttä! 

info@ecobio.fi

logistiikka-

Kiertotaloutta edistävä materiaalitori on avattu

Sähköisellä alustalla toimiva materiaalitori on avattu 8.4.2019. Materiaalitorin tarkoituksena on edistää jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä tarjoamalla alusta, jossa kierrätysmateriaalien kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

EU on uudistanut kiertotaloustavoitteidensa mukaisesti jätelainsäädäntöä muutoksilla, jotka astuivat voimaan 5.7.2018. Direktiivimuutosten myötä jätteille on asetettu uudet kierrätystavoitteet, esimerkiksi yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 % vuoteen 2025 mennessä ja 65 % vuoteen 2035 mennessä. Muutokset jätedirektiiveissä edellyttävät myös merkittäviä muutoksia Suomen jätehuoltojärjestelmässä.

Materiaalitorin käyttöönotto on osa jätelain (646/2011) uudistusta. Jätelakiin hyväksytty muutos (438/2019) velvoittaa 1.1.2020 alkaen Materiaalitorin käyttöön sellaiset jätteen haltijat, jotka tarvitsevat kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua vuodessa yli 2000 euron arvosta. Julkisia jätteen haltijoita eli hankintayksiköitä velvollisuus koskee 1.1.2021 alkaen.

Materiaalitori on pilottivaiheessa ja sen kehitystyö jatkuu edelleen. Muutoksia tehdään myös käyttäjäpalautteen perusteella, joten nyt kannattaa ottaa uusi työkalu koekäyttöön.

 

Kiertotalouteen tai lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

adaptation

Kiertotalouden talousmalli yleistyy

Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0 on julkaistu tänään Sitran toimesta. Tiekartta asettaa tavoitteet, joiden avulla Suomi on toimiva kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2025 mennessä. Ratkaisuna nähdään kiertotalouskäytäntöjen omaksuminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Miten kiertotalousajattelu tulee näkymään yrityksissä?

Uudessa tiekartassa haastetaan yritykset näkemään tulevaisuuden liiketoiminta eri kannalta. Liiketoiminnoissa korostuu jatkossa yhä enemmän asiakaslähtöisyys, laadukkuus sekä hävikin välttäminen. Ratkaisujen ja palveluiden vaikuttavuutta mitataan hiilikädenjäljen avulla, joka kuvaa niiden tuottamia päästövähennysvaikutuksia kuluttajalle. Kiertotalouteen liittyy kuitenkin myös uudenlaisia riskejä, kuten mm. tuntemattomat aineet materiaalivirrassa, mahdolliset haitta-aineet, toimijoiden kokemattomuus sekä turvallisten käytäntöjen puuttuminen.

Siirtyminen kiertotalouden mukaisiin liiketoimintamalleihin ei ole kaikilta osin helppoa, mutta tulevaisuudessa kiertotalouden ratkaisuja soveltavat yritykset valtaavat markkinoita yrityksiltä, jotka eivät kykene uusiutumaan.

Kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Lue myös Ecobion uutinen kiertotalouteen liittyvien kemikaaliriskien hallinnasta.

EU:n jätepaketti hyväksytty

Tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja nostaa jätteiden kierrätysastetta

Euroopan neuvosto hyväksyi 22.5.2018 kiertotalouspakettiin sisältyvän jätepaketin, jonka tarkoituksena on parantaa jätehuoltoa ja nostaa jätteiden kierrätysastetta. Erityisesti kaatopaikoille ja polttoon menevien jätteiden määrää halutaan vähentää. Virallisesti muutos astuu voimaan kesäkuussa. Jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa toimeenpanna direktiivien muutokset kansallisessa lainsäädännössä.

Suurimmat muutokset tulevat koskemaan jäte-, pakkaus- ja kaatopaikkadirektiivejä. Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulee olla 55 % vuonna 2025, 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035. Uusiin tavoitteisiin päästään tehostamalla jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä. Kotitalouksien biojätteelle tulee järjestää erilliskeräys tai kompostointi paikan päällä 31.12.2023 mennessä, sekä vaaralliselle jätteelle ja tekstiilijätteelle erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi jätteiden loppusijoitusta muutetaan niin, että läjitysalueille ei enää vuoden 2030 jälkeen hyväksytä mitään kierrätettäviä tai hyödynnettäviä jätteitä.

Myös Suomessa yhdyskuntajätteiden ja pakkausjätteiden lajittelua ja erilliskeräystä on tehostettava merkittävästi kotitalouksissa ja  elinkeinotoiminnassa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä kierrätetään 35-40 %. Tehostusta tarvitaan erityisesti muovi- ja puupakkausten kierrätyksessä, sillä näitä koskevat tavoitteet nousevat suhteessa eniten verrattuna Suomen nykyisiin kierrätysasteisiin.

Lue lisää aiheesta ympäristöministeriön tiedotteesta: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Jatedirektiiveista_alustava_sopu_EUssa__(45460)

Autamme mielellämme

Mietityttävätkö muuttuvat jätedirektiivit? Autamme mielellämme kaikissa jätealan säädöksiin ja velvoitteisiin liittyvissä asioissa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Yritysten kiertotalouden kemikaaliriskit hallintaan

Tuotteiden kierrätyksen lisääntyessä, myös tuotteiden mahdollisesti sisältämät haitalliset kemikaalit kiertävät ja päätyvät uusiokäyttöön. Materiaalivirtoihin voi siten päätyä aineita, joilla voi olla riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) teki selvityksen kierrätysmuovin mahdollisista erityistä huolta aiheuttavien, ns. SVHC-aineiden (engl. Substances of Very High Concern) pitoisuuksista ja yritysten lainsäädännön tuntemuksesta. Selvityksessä kävi ilmi, että ” testatuista tuotteista ei löydetty juurikaan SVHC-aineita, mutta toisaalta kävi ilmi, että yritykset tuntevat huonosti omat kemikaalilainsäädännön velvoitteensa eivätkä kuluttajatkaan ole tietoisia omasta oikeudestaan saada tietoa ostamiensa tuotteiden sisältämistä haitallisista kemikaaleista”.

Selvityksessä kemikaalilainsäädännön mukaan yritysten velvollisuus on tietää, ja antaa tieto kuluttajille, mikäli SVHC-aineiden määrä myydyssä esineessä ylittää tietyn rajan (0,1 painoprosenttia). Tiedon tulisi kulkea yritysten toimitusketjussa ilman kuluttajan erillistä tiedustelua.

Lainsäädäntö asettaa yrityksille useita velvoitteita, joilla pyritään takaamaan tuotteiden turvallisuus ja haitallisten aineiden käyttö.

Hallitseeko yrityksesi kiertotalouden kemikaaliriskit ja lainsäädännön velvoitteet?

Ecobio auttaa yrityksiä hoitamaan ja pysymään ajan tasalla kemikaalivelvoitteistaan.

Ota yhteyttä Ecobion asiantuntevaan tiimiin: info@ecobio.fi puh. 02 07 569 450

 

Lähde: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kemikaalituotevalvonta/Kiertotalouden-kemikaaliriskien-hallinta-vaatii-yrityksilta-osaamista/

Katso tallenne Ecobion REACH-webinaarista

Järjestimme 13. maaliskuuta REACH-aiheisen webinaarin, jossa asiantuntijamme Leea Ojala ja Pia Välitalo kävivät läpi ajankohtaisia REACH-aihealueita: REACH-rekisteröinti – KTT – Jatkokäyttäjän velvollisuudet – Ainerajoitukset – REACH ja kiertotalous – Post-2018.

Tallenne on katsottavissa 14.–21.3.2018.: http://www.mediaserver.fi/live/ecobio

Kemikaalien REACH-rekisteröinnin takaraja 31.5.2018 lähestyy kovaa vauhtia ja nyt on toimittava rekisteröinnin osalta. Huomioithan, että REACH-asetus koskee kaikkia toimitusketjun toimijoita takarajan jälkeenkin!

Lisätietoja: Pia Välitalo, pia.valitalo@ecobio.fi tai puh. 020 756 9453

Osallistu Ecobion REACH-webinaariin 13.3.

Kemikaalien REACH-rekisteröinnin takaraja 31.5.2018 lähestyy kovaa vauhtia ja nyt on toimittava rekisteröinnin osalta. Huomioithan, että REACH-asetus koskee kaikkia toimitusketjun toimijoita takarajan jälkeenkin!

Ecobio järjestää REACH-aiheisen webinaarin 13.3. kello 9.30 – 11.00.

Asiantuntijamme Leea Ojala ja Pia Välitalo käyvät läpi ajankohtaisia REACH-aihealueita: REACH-rekisteröinti – KTT – Jatkokäyttäjän velvollisuudet – Ainerajoitukset – REACH ja kiertotalous – Post-2018. Webinaarissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä chatin kautta.

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu webinaariin alla olevan linkin kautta. Saat viikkoa ennen tilaisuutta henkilökohtaisen osallistumislinkin sähköpostiosoitteeseesi.

 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ  

REACH ja kiertotalous – olennaiset poikkeukset ja velvoitteet

REACH-asetuksen soveltamisalan ulkopuolella ovat jätteet (artikla 2(2)). Vaikka jätevaihetta voi olla tarpeen kuvata rekisteröinnin yhteydessä laadittavissa altistumisskenaarioissa, ei REACH-asetus muutoin koske jätteitä.

Heti kun jäte lakkaa olemasta jätettä, eli saavuttaa niin sanotun End-of-Waste-statuksen, se siirtyy takaisin kemikaali- ja tuotelainsäädännön piiriin ja siten myös REACH-asetuksen piiriin, tietyin ehdollisin poikkeuksin.

Hyödyntämispoikkeus

Unionin alueella hyödynnettyjä aineita koskee tiettyjen ehtojen täyttyessä vapautus rekisteröintivelvollisuudesta. Jos kierrätysprosessin seurauksena syntyy aine, joka on jo rekisteröity, ei kierrätetyn aineen valmistajalla ole rekisteröintivelvoitetta.

Tämä kuitenkin edellyttää ensisijaisesti, että kierrätyksellä tuotettu aine sopii jo aiemmin rekisteröidyn aineen ainemäärittelyn piiriin.  Kierrättäjällä tulee olla käytettävissään aiemmin rekisteröidyn aineen käyttöturvallisuustiedote, tai mikäli KTT:ta ei vaadita, riittävät tiedot turvalliseen käyttöön. Myös seoksen yksittäiset aineosat tulee olla rekisteröity aiemmin.

Alkuperäisen rekisteröidyn aineen ja hyödynnetyn aineen ei tarvitse olla osa samaa jätteen syntymiseen johtavaa toimitusketjua. Hyödyntämisellä tarkoitetaan EU:n jätepuitedirektiivin liitteessä II esitettyjä hyödyntämistoimia. Yleisesti hyödyntämiseksi katsotaan prosessi, jossa jäte lakkaa olemasta jäte. Muun muassa orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden kierrättäminen on yksi hyödyntämisen muoto.

Hyödyntäjät, jotka voivat soveltaa REACH-asetuksen hyödyntämispoikkeusta, ovat vapautettuja rekisteröinnistä sekä kemikaaliturvallisuusarvioinnin ja -raportin laatimisesta. Kierrättäjällä tulee kuitenkin olla altistumisskenaariot aineista, jotka on luokiteltu vaaralliseksi ja joita tuotetaan yli 10 t/v. Aineen rekisteröintinumero tarvitaan myös, mikäli sellainen on saatavilla.

Hyödynnetty aine on yksilöitävä samalla tavoin kuin muutkin rekisteröitävät aineet Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n ohjeiden mukaisesti. Päätöksen on perustuttava pääaineosien samuuteen. Mahdolliset epäpuhtaudet voivat vaikuttaa aineen vaaraprofiiliin, ja siksi nämä tulisivatkin olla tiedossa.

Huomattavaa on, että jätestatuksen ei välttämättä tarvitse päättyä, jotta ainetta voidaan käyttää esimerkiksi lannoitetuotteena. Tällöin kuitenkin aineen vastaanottajalle voi tulla lupavelvoitteita, erityisesti mikäli kyseessä on vaaraluokiteltu lannoite.

Hyödyntäjän velvollisuudet

REACH-asetuksen mukaiset ainerajoitukset koskevat myös hyödyntäjää. Hyödyntäjän tulee varmistaa, että hänen valmistamansa aineet täyttävät luvanvaraisten aineiden lupavaatimukset ja että rajoitettujen aineiden käyttö on annettujen rajoitusten mukaista. Toimitusketjulle on lisäksi annettava tieto mahdollisesti myönnetystä tai evätystä luvasta. Velvollisuus tiedottaa aineesta toimitusketjussa säilyy riippumatta siitä, hyödynnetäänkö rekisteröintivapautusta vai ei. KTT on aina toimitettava asiakkaille, jos aine täyttää vaaralliseksi aineeksi, PBT-aineeksi tai vPvB-aineeksi luokittelun kriteerit tai jos se on lupamenettelyn piiriin sisällytettävien aineiden kandidaattiluettelossa (SVHC-lista).

CLP-asetuksen mukainen luokitusilmoitus on lähtökohtaisesti tehtävä ECHA:lle hyödynnetyistä, markkinoille saatettavista aineista, jos ne ovat vaaraluokiteltuja. Kun kemikaali saatetaan markkinoille Suomessa, toimijan on tehtävä kemikaali-ilmoitus Tukesille, mikäli kemikaali on vaaraluokiteltu tai sille on annettu yhteisön työperäisen altistuksen raja-arvo.

Muita poikkeuksia rekisteröintivelvollisuudesta

REACH-asetus tuntee useita poikkeuksia rekisteröinnistä, jotka koskevat muitakin kuin hyödynnettyjä aineita.

Esimerkiksi aineet, jotka tunnettujen ominaisuuksiensa vuoksi aiheuttavat erittäin pienen riskin sekä aineet, joiden osalta rekisteröinnin katsotaan olevan epätarkoituksenmukainen tai tarpeeton, ovat vapautettuja rekisteröinnistä. Tällaisia ovat esimerkiksi vesi ja luonnossa esiintyvät aineet, kuten mineraalit, biokaasu ja komposti. Aineiden hydraattimuotoja koskee tietyissä tapauksissa myös rekisteröintipoikkeus.

Rekisteröinnistä on vapautettu myös aineet, joita säädellään riittävästi muun lainsäädännön alla, kuten ruoka, rehu ja lääkkeet, sekä aineet, joiden voidaan katsoa olevan jo rekisteröityjä tiettyjen ehtojen täyttyessä. Määräaikaista vapautusta voi lisäksi hakea aineille, joita käytetään tieteellisen sekä tuote- ja prosessisuuntautuneen tutkimuksen ja kehittämisen tarpeisiin (ns. PPORD-ilmoitus). Välituotteita koskee tietyin edellytyksin kevennetty rekisteröintimenettely.

 

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään kemikaalilainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio Manager – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta