Home » ecobio manager

Avainsana: ecobio manager

chemicals kemikaalit testing

6 uutta ainetta lisätty erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluetteloon

15.1.2019

EU:n jäsenmaiden komitea (Member State Committee, MSC) on tunnistanut 6 uutta ainetta erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC), ja nämä on lisätty ehdokasluetteloon lupamenettelyä varten. Luettelossa on lisäyksen jälkeen 197 ainetta. Ehdokasluetteloon sisällyttäminen tuo välittömästi velvollisuuksia aineen toimittajille, ja ehdokasluettelosta aine voi päätyä REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden luetteloon (Liite XIV).

Luetteloon lisätyt aineet ovat:

 • 2,2-bis(4′-hydroxyphenyl)-4-methylpentane (CAS 6807-17-6): Lisääntymismyrkyllinen.
 • Benzo[k]fluoranthene (CAS 207-08-9): Syöpää aiheuttava, hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) ja erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB).
 • Fluoranthene (CAS 206-44-0): Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) ja erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB).
 • Phenanthrene (CAS 85-01-8): Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB).
 • Pyrene (CAS 129-00-0): Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) ja erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB).
 • 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (CAS 15087-24-8): Hormonitoimintaa häiritsevä.

ECHA:n tiedote: Six new substances added to the Candidate List

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään kemikaalilainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio Manager – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta

Täyttyvätkö toimintanne velvoitteet?

Ovatko ympäristölupaehdot hallinnassa? Noudatatteko konserniohjeita? Täyttyvätkö johtamisjärjestelmien ISO 14001 tai ISO 45001 vaatimukset muiden kuin lakivelvoitteiden osalta? – Kyllä, ehkä, ei, en tiedä.

Ecobio tarjoaa kokonaisvaltaiseen vaatimushallintaan tehokasta nettipalvelua ja asiantuntijan arviointinäkemystä.

Ulkopuolisen näkemystä vaatimusarviointiin (Limited Compliance Audit)

Kaipaatko ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä vaatimusarviointiin? Haluatko tehokkuutta sisäisiin arviointeihin?

Kokeneet ja monipuoliset asiantuntijamme ovat käytössäsi sisäisiin vaatimusarviointeihin. Arvioimme toimintanne vaatimustenmukaisuuden Ecobio Manager -palvelua hyödyntäen. Raportoimme havainnot ja vaatimusarvioinnin tulokset tehokkaasti Ecobio Manager -palveluunne, jossa tiedot ovat jatkuvasti käytössänne ja nähtävillä.

Laajenna Ecobio Manager kaikkiin velvoitteisiin

Ecobio Manager -palvelu tarjoaa pätevän ratkaisun myös muiden kuin lakivelvoitteiden kokonaisvaltaiseen seurantaan ja arviointiin.  Uuden toiminnon avulla voitte laatia oman kokoelman työpaikkaanne koskevista muista sitovista velvoitteista, kuten lupaehdoista ja konserniohjeista. Voitte arvioida kätevästi vaatimustenmukaisuutta omaa velvoitekokoelmaanne vasten.

Tartu tilaisuuteen! Lue lisää Ecobio Manager -palvelusta: www.ecobiomanager.com

Ota yhteyttä Ecobio Manager -Tiimiin, puh. 020 756 9450, info@ecobiomanager.com

Muista myös muut ajankohtaiset palvelut:

 • kemikaalihallinta
 • kemikaalivaatimusten täyttäminen
 • ympäristöluvat, perustilaselvitykset ja BAT-selvitykset
 • ympäristöselosteet
 • ISO 45001, uusi standardi työturvallisuusjohtamiseen