Ajankohtaista

Avainsana: echa

Vaarallisia kemikaaleja EU:n vientiä ja tuontia koskevan sääntelyn piiriin

30. 7. 2020

SVHC-ehdokasluetteloon lisätty 4 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta

26. 6. 2020

Vinkkejä desinfiointivalmisteiden myyjille ja valmistajille Suomessa & EU:ssa

14. 5. 2020

Lisää rajoituksia haitallisille per- ja polyfluoratuille aineille (PFAS)

6. 4. 2020

4 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta lisätty SVHC-ehdokasluetteloon

23. 1. 2020

18 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta on ehdotettu lisättäväksi luvanvaraisten aineiden REACH-luetteloon

2. 10. 2019

Kuluttajakemikaalitietojen ilmoittaminen EU:n myrkytystietokeskuksille lykkääntyy

5. 9. 2019

Blogi: Kuulumisia biosidipäiviltä

29. 10. 2018

UFI-koodit ja kemikaali-ilmoitus EU:n myrkytystietokeskukseen

25. 10. 2018