Home » Bisfenoli

Avainsana: Bisfenoli

Uusia aineita lisätty erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluetteloon

18.1.2018

EU:n jäsenmaiden komitea (Member State Committee, MSC) on tunnistanut 7 uutta ainetta erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC), ja nämä on lisätty ehdokasluetteloon lupamenettelyä varten. Luettelossa on lisäyksen jälkeen 181 ainetta. Ehdokasluetteloon sisällyttäminen tuo välittömästi velvollisuuksia aineen toimittajille, ja ehdokasluettelosta aine voi päätyä REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden luetteloon (Liite XIV).

Luetteloon lisätyt aineet ovat:

 • Chrysene (CAS 218-01-9): Syöpää aiheuttava ja hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT)
 • Benz[a]anthracene (CAS 56-55-3): Syöpää aiheuttava ja hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT)
 • Cadmium nitrate (CAS 10325-94-7): Syöpää aiheuttava, mutageeninen, elinkohtainen myrkyllisyys toistuvassa altistumisessa
 • Cadmium hydroxide (CAS 21041-95-2): Syöpää aiheuttava, mutageeninen, elinkohtainen myrkyllisyys toistuvassa altistumisessa
 • Cadmium carbonate (CAS 513-78-0): Syöpää aiheuttava, mutageeninen, elinkohtainen myrkyllisyys toistuvassa altistumisessa
 • 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”TM) [covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof] (ei CAS-numeroa): Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB)
 • Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear] (ei CAS-numeroa): Hormonitoimintaa häiritsevä

Bisfenoli A:n ominaisuuksia päivitettiin

Bisfenoli A (BPA) on jo entuudestaan kandidaattilistalla sen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien ja lisääntymismyrkyllisyyden vuoksi. Nyt sillä on todettu olevan myös ympäristömyrkyllisiä ominaisuuksia. BPA:n nykyistä nimikettä listalla täydennettiin näillä uusilla tiedoilla.

ECHAn tiedote: Seven new substances added to the Candidate List, entry for bisphenol-A updated

Neljä uutta ainetta ehdokasluetteloon helmikuussa

Helmikuussa on lisäksi odotettavissa neljän uuden aineen lisäys lupamenettelyn ehdokasluetteloon. Aineet ovat:

 • Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) CAS 556-67-2);
 • Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (CAS 541-02-6);
 • Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (CAS 540-97-6);
 • Benzo[ghi]perylene (CAS 191-24-2).

Arvioitu päivämäärä lisäykselle on 7.2.2018.

ECHA – Current SVHC intentions

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään kemikaalilainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio Manager – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta