Titandioxid klassificerad som cancerframkallande – implementering av förordning 2021

Etikett: kemikaliehantering

Titandioxid klassificerad som cancerframkallande – implementering av förordning 2021

februari 26, 2020

Europeiska kommissionen har godkänt klassificeringen av titandioxiddamm som karcinogent

oktober 30, 2019