ECOBIO TARJOAA REACH-ASIANTUNTIJA- PALVELUA

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Me autamme sinua
 • Selvittämään omat REACH 2018-rekisteröinteihin liittyvät velvoitteet ECHA - REACH 2018
 • Etsimään oikeat kumppanit ja hoitamaan koko REACH-rekisteröinnin

Ecobion kokeneet REACH-asiantuntijat auttavat mielellään REACH ja kemikaali-lainsäädännön kysymyksissä.

Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoja meiltä info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450

Ecobio tarjoaa yrityksen kestävän kehityksen palveluja, jotka sisältävät konsultointia, koulutusta, mallinnusta ja suunnittelua asiakkainaan teollisuus, palvelualat ja yhdyskuntarakenne. Palvelut vastaavat  erityisasiantuntemuksen tarpeisiin ympäristön, työterveyden, työturvallisuuden, kemikaalien, energian, tuotteiden ja yhteiskuntavastuun osalta.

Palvelun etuina asiakas luo erinomaista mainetta, ekotehokkuutta ja vaatimusten täyttävää toimintaa. Yhteistyön lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan syvällinen ymmärtäminen ja hyödyn tuottaminen sekä ympäristölle että asiakkaalle.

Palvelut kattavat laajasti yritysten tarpeet:

Johtamiseen – valmennusta ja varmennusta

 • ympäristöjärjestelmä (ISO 14001)
 • työterveys & työturvallisuusjärjestelmä (OHSAS 18001)
 • energiajärjestelmä (ISO 50001)
 • yhteiskuntavastuun (ISO 26 000, Global Reporting Initiative, GRI) kehittäminen
 • yritysvastuun varmentaminen (GRI3/4, CDP, WDP)
 • yritysjohdolle strategiavaihtoehtojen kestävän kehityksen arvioinnit
 • ympäristövastuiden arvio (EDD)
 • ympäristöpäällikköpalvelu.

Tuotteille – vaikutusarviointia, turvallisuutta ja viestintää

 • elinkaariarviointi (LCA, DfE, ISO 14040, ISO 14044)
 • hiilijalanjälki
 • vesijalanjälki
 • tuotteen ympäristöselosteet (EPD, ISO 14025) ja rakennustuotteiden ympäristöselosteet (EN 15804)
 • tuotteen ympäristöviestintä
 • tuotteen ympäristöselosteiden ja muun tuotetiedon varmentaminen
 • kemikaalien rekisteröinti (REACH) – asiakirjat ja projektijohto
 • käyttöturvallisuustiedotteet (KTT)
 • rajoitettujen aineiden (SVHC, RoHS, luvanvaraiset aineet) seuranta
 • kemikaaliturvallisuusarvio ja altistumisskenaariot
 • työturvallisuus- ja työterveysvaarojen tunnistaminen ja riskinarvio
 • vaarallisten aineiden kuljetusasiat (VAK).

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakta oss