1991 Miljörapport, Neste Ab
Tillsammans med bolagets informations- och miljöorganisation utarbetade vi en prototyp till miljörapport för företagets interna bruk.
1993 Priset Ung Akademisk Företagare
Priset gavs som erkännande för föredömlig och resultatrik företagsverksamhet.
1994 Pris för affärsidé
Priset gavs för en idé för nyttoanvändning av det avfallsslam som uppstår i pappersfabriker.
1996 Grundande av Föreningen för miljöledarskap
Vi kallade samman inflytelserika aktörer inom miljöbranschen till Innopoli i Esbo, i Finland, i syfte att grunda en förening för miljöledning. Arbetet för att grunda föreningen inleddes här.
1997 Certifieringsprojekt för ett stålverks miljöledningssystem, Rautaruukki Ab:s stålverk i Brahestad
I samarbete med Rautaruukkis personal utvecklade vi på rekordtid, 1,3 år, miljöledningssystemet för en av Finlands största fabriker tills det var redo för certifiering. Fabriken var det andra stålverket i världen som fick sitt miljösystem certifierat.
2000 Miljövarudeklaration
Vi utvecklade en miljövarudeklaration som lämpar sig för vilken produkt eller tjänst som helst, baserad på en unik urvalsmetod för variabler.
2001 Livscykelanalysstudie för pappersmaskin, Metso Paper Oy
Vi genomförde en mycket omfattande livscykelanalysstudie över leveranskedjan för en pappersmaskin.
2003 Miljöanpassad produktprocess från idé till marknad
Vi utvecklade en experttjänst som stöder miljöanpassningen av företags produktprocesser och som erbjuder svar på de utmaningar som EU:s nya miljöorienterad produktpolitik skapar.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakta oss