Uppfölj  författningar – hantera myndighetskrav

EN NY TJÄNST SOM SPARAR DIN TID!

Författningsregister för hållbar utveckling  

Fokusera, förutse, dela information!

Tjänsten för uppföljning av författningar och hantering av myndighetskrav sparar din tid och ger bättre resultat i ditt arbete. Den håller dig och ditt företag à jour om författningarna inom hållbar utveckling.

Ditt arbete underlättas då du kan fokusera endast på de författningar som berör ditt företag.

Nu kan du spara din tid genom att kombinera Sveriges och Finlands författningsuppföljningar med ECOBIOs tjänst.

 Verkställ och kontrollera!

Författningsregistret hjälper dig och ditt företag att förutse förändringar i författningar. Den hjälper er även att uppfylla kraven i rätt tid.

Med hjälp av tjänsten kan ni enkelt förbereda er för utvärdering av ledningssystemen: miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (OHSAS 18001) samt kvalitet (ISO 9001).

Hur hjälper tjänsten ert företag?

Tjänsten inkluderar företagsspecifik handledning och ett författningsregister. Med hjälp av webbsidan kommer företaget och dess personal lätt åt författningsregistret som alltid är uppdaterat.

Registrets sök- och filterfunktion hjälper dig att snabbt hitta rätt information. Det är även möjligt att lägga till egna anteckningar och länkar i samband med författningarna. Dessa egenskaper hjälper företaget att hantera myndighetskrav och att förutse kommande lagstiftning – systematiskt och i tid.

Ecobio uppföljer konstant beredningen av författningarna i Sverige och i den Europeiska Unionen. Vi uppdaterar regelbundet registret med ny information och lägger till förändringar i författningsregistret. I samband med det årliga konsultbesöket erbjuder vår expert handledning i hur företaget ska uppfölja de nyaste författningarna och ger en uppdatering gällande förändringar som skett inom företagets verksamhet i registret. Så här hålls informationen uppdaterad.

Vilka författningar finns i registret?

Tjänsten inkluderar de mest relevanta författningarna inom hållbar utvecklig för företaget:

  • miljö
  • arbetsmiljö
  • kemikalier
  • företagets samhällsansvar

I författningsregistret finns ett sammandrag av författningarna, de senaste förändringarna, myndighetskraven samt viktiga deadlines beskrivna. Där finns även länkar till den ursprungliga lagtexten samt till övriga viktiga dokument.

Författningsregistret innehåller

  • Sveriges lagar och förordningar
  • Sveriges lagar och förordningar som är under beredning
  • europeiska unionens förordningar (regulations)
  • länkar till myndighetsdokument

Bekanta dig med vår service – beställ demoanvändarnamn. Vi kommer gärna och presenterar tjänsten närmare!

Blev du intresserad?

Beställ demoanvändarnamn eller en presentation för att bekanta dig med vår tjänst på: info@ecobio.fi eller thomas.andersson@ecobio.fi

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakta oss