Vårt mål: En hållbart framgångsrik klient

Företagens miljökompetens innebär en konkurrensfördel: ett gott rykte, prestationsförmåga och legitimitet att verka. ECOBIO är en kompetenspartner för organisationer som är ledande i sina egna branscher och som systematiskt utvecklar miljöaspekterna i sin verksamhet. Samarbetet bygger på en djupgående förståelse för kundens affärsverksamhet. Genom vår kompetens kan vi skapa konkurrensfördelar och ekonomisk nytta för våra samarbetspartners. Med våra kundinriktade och aktuella experttjänster har vi nått en fast position som en expertorganisation som uppskattas av banbrytande företag. Vår styrka är vår mer än tioåriga erfarenhet av att arbeta på olika nivåer i organisationerna, från fabrikerna till koncernledningen. Våra kunder är i huvudsak stora industriföretag och andra företag i Norden. ECOBIO har två gånger vunnit pris i egenskap av expertföretag.

ECOBIO:s experttjänster

ECOBIO erbjuder experttjänster inom miljöledning och miljöplanering. Företag kan utnyttja vår sakkunskap i enskilda uppdrag eller genom en mer omfattande kompetenstjänst som integreras som en fast del av kundföretagets verksamhet. Med dess hjälp kan kunden fortskrida stegvis, från att trygga verksamhetsförutsättningarna mot en helhetsmässigt miljöanpassad affärsverksamhet.

Våra tjänster omfattar

 • konsultering
 • utbildning
 • modellering
 • planering

 Författningsregister för företagets hållbara utveckling

 • miljö
 • arbetsmiljö
 • kemikalier
 • företagets samhällsansvar.

Kemikalier

 • rådgivning inom REACH
 • REACH registrering

Produkters miljöansvar

 • livscykelanalys för produkter
 • miljövarudeklarationer för produkter
 • miljödeklarationer för byggprodukter
 • miljöpåståenden

Verifiering av rapporteringar

 • Global Reporting Initiative
 • Carbon Disclosure Project

Modellering

 • modellering av buller
 • spridningsmodellering av utsläpp.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakta oss