Uppföljning av bestämmelser och kemikaliehantering entligt företagets behov

 

Vår molntjänst Ecobio Manager är ett enkelt sätt för dig och hela företaget att hållas à jour med krav som gäller

 • miljö
 • arbetsmiljö
 • kemikalier
 • företagsansvar.

 

Ecobio Manager underlättar ert arbete i och med att ni kan fokusera på de bestämmelser och kemikalier som är relevanta för företaget. Tjänsten omfattar bestämmelser på högre och lägre nivå, säkerhetsdatablad och begränsade ämnen. Den har egenskaper som är speciellt nyttiga för rörliga funktioner och stora internationella organisationer, men också för mycket små aktörer.

 

Den är en modern tjänst som underlättar kravhanteringen och förbättrar konkurrenskraften. Den

 • effektiverar
 • sparar tid och förbättrar arbetsresultaten
 • uppfyller kraven
 • ger experthjälp
 • håller à jour
 • rör sig med arbetsplatserna
 • sammanlänkar verksamheter i olika länder
 • fungerar lokalt: den hjälper er att uppfylla de svenska myndighetskraven
 • ger vägledning på flerspråkiga arbetsplatser: användargränssnitt på flera språk och för flera länder – Sverige, Finland och USA.

 

Av de olika delarna kan du skräddarsy en tjänst som passar just ert företag. Den kan omfatta bestämmelserna eller kemikalierna eller både och. Ecobio Manager har två databaser. För användningen av databaserna har tjänsten mångsidiga skärmbilds-, kommunikations-, sök-, skriv- och rapporteringsfunktioner.

 

Författningssamlingen

Med hjälp av Ecobios expert väljer ni ut de bestämmelser som är viktiga för företaget att följa. Användaren fokuserar på de bestämmelser som är relevanta för er och sparar tid. Det är möjligt att följa upp bestämmelserna både på bolags- och arbetsplatsnivå i flera länder.

Författningssamlingen omfattar EU:s, Sveriges och Finlands bestämmelser om hållbar utveckling: miljö, kemikalier, arbetsmiljö och samhällsansvar. Samlingen innehåller mycket specialbestämmelser för olika branscher, såsom myndighetsföreskrifter och sådana bestämmelser som är i kraft och sådana som är under beredning. Dessutom innehåller samlingen ämnesbestämmelser som gäller i USA.

Ecobio-experterna följer ständigt beredningen av författningar och ändringar i bestämmelser och rapporterar om ändringarna till företagets samling.

 

Kravutvärdering

Du kan utvärdera hur företaget uppfyller ett visst krav som påverkar dess verksamhet och följa kravuppfyllelsen i hela bolaget.

Tjänsten hjälper er att uppfylla kraven på uppföljning av lagstiftningen enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och arbetsmiljösystemet OHSAS 18001.

 

Kravkalendern håller dig à jour

Kravkalendern hjälper dig att förbereda dig på ändringar av bestämmelserna och uppfylla förpliktelserna i rätt tid. Du behöver inte bekymra dig om datum i bestämmelserna. Ecobio Manager håller reda på deadlines åt dig!

 

Kemikaliehantering – säkerhetsdatablad i realtid

Kemikaliehanteringen hjälper företaget att på ett enkelt sätt uppfylla sina förpliktelser som kemikalieanvändare.

Tjänsten gör det lätt att uppfylla kraven på att följa begränsningarna för enskilda ämnen, uppdatera och utvärdera säkerhetsdatabladen och hålla kemikalieinformationen synlig.

 

Tillgänglig i flera länder

Tjänsten finns att få med bestämmelser som gäller i Sverige, Finland och Europeiska unionen. Dessutom omfattar tjänsten kemikaliebestämmelser som gäller i USA.

 

Stora företag använder Ecobio Manager

Ecobio Manager är en av de äldsta tjänsterna inom branschen. Den används på bred front i nordiska storföretag inom olika branscher och även många mindre företag.

 

Experterna är alltid nära

Ecobio Manager är en tjänst som tagits fram och upprätthålls av Ecobios experter på hållbar utveckling. Därför har du alltid tillgång till expertråd och -tjänster också när du möter andra utmaningar inom branschen.

 

Bekanta dig med tjänsten – be om koder och presentation!

Blev du intresserad? Be att få koder till demoversionen och ett presentationsbesök: info@ecobio.fi, tel. +358 20 756 94 50.

[JK1]Vaihtoehtoisesti (jos otsikko tuntuu liian pitkältä): Uppföljning av bestämmelser och kemikaliehantering enligt företagets behov

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakta oss