Viimeisimmät uutiset

Ecobios kemikaliespel – testa din gällande kemikaliers faropiktogram

Ecobio har publicerat ett kemikaliespel som du kan använda för att ta reda på din kemikaliekunskapsnivå. Spelet är avsett för dem som använder och som arbetar med kemikalier. Vet du redan vad de nya faropiktogrammen betyder? Testa din expertis med hjälp av spelet. För en bra prestation får du ett certifikat.

https://www.ecobiomanager.com/kemikalietest

Efter att den sista övergångsperioden i EU:s CLP-förordning gick ut har faropiktogrammen ändrats. De gamla orangesvarta faropiktogrammen har ersatts med nya enhetliga rödvitsvarta faropiktogram. Dessa symboler finns till exempel på arbetsplatser, kemikalieförpackningar och på produkter som säljs i affärer. Exponering för kemikalier kan innebära en betydande hälsofara. Med hjälp av varningssymbolerna ges information om hur produkterna används tryggt.

Ecobio hjälper företag att uppfylla kemikaliekraven. Läs också mer om vår tjänst, Ecobio Manager, som du smidigt kan följa upp lagstiftningen och hantera lagkraven i. www.ecobiomanager.com

Tilläggsinformation:
Pia Välitalo, projektchef, Ecobio, tfn 020 756 9450, pia.valitalo@ecobio.fi

 

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakta oss