Viimeisimmät uutiset

Producentansvar – Nya krav

Producentansvar – Nya krav

 

 

I oktober och november 2014 träder de nya producentasvarsförordningarna i kraft.

Syftet med de nya förordningarna är att främja åtgärder som minskar mängden produkter som blir avfall samt att främja resurseffektivitet. I och med de nya förordningarna ställs det högre krav på avfallets återvinningsgrader.

 

Kom ihåg att skicka in din rapport om det föregående året till Naturvårdsverket senast den sista mars.

– Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar

– Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper

– Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

 

Avfallsförordningen (2011:927) uppdateras i samband med att de nya producentansvarsförordningarna träder i kraft.

Bland annat ställer förordningen från och med 1.11.2014 hårdare krav på dokumentationen som krävs då begagnad elutrustning förs utomlands. Genom förändringen försöker man hindra den olagliga exporten av elavfall. Kontrollera att företagets dokumentation är i skick.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakta oss