Home » Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät

Suurten polttolaitosten (LCP) BAT-päätelmät (2017/1442/EU) on julkaistu 17.8.2017. BAT päätelmien myötä suurten eli yli 50 MW polttolaitosten päästövelvoitteet tulevat tiukentumaan.

BAT-päätelmiä (BAT Conclusions, BATC) käytetään lähtökohtana direktiivi-laitoksen lupaehtoja määritettäessä. BAT-päätelmän julkaisemisesta toiminnanharjoittajalla on 6 kk aikaa toimittaa valvontaviranomaiselle BAT-selvitys. BAT-selvityksessä toiminnanharjoittaja arvioi, vastaako oma toiminta ja voimassa olevat lupaehdot BAT-päätelmissä esitettyä tasoa. Suurten polttolaitosten osalta BAT-selvitys tulee siis toimittaa 17.2.2018 mennessä.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään BAT-selvitysten ja ympäristölainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio Manager – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta