Home » REACH tietojen yhteiskäyttöön säännöt

REACH tietojen yhteiskäyttöön säännöt

Uusi komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/9 selventää, mitä tasapuolisuus, avoimuus ja syrjimättömyys tarkoittavat REACH-asetuksen mukaisessa tietojen yhteiskäytössä. Asetus antaa ECHAlle valtuuden varmistaa, että saman aineen kaikki rekisteröijät ovat osa samaa rekisteröintiä ja periaatetta ”yksi aine, yksi rekisteröinti” noudatetaan.

Täytäntöönpanoasetus edellyttää, että tietojenvaihtofoorumien (SIEF) tietojen yhteiskäyttöä koskevat sopimukset ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Sopimuksissa kustannukset on eriteltävä ja perusteltava sekä niihin on sisällytettävä kustannusten jakamista koskeva malli, joka sisältää korvausjärjestelyt. Kunkin rekisteröijän on osallistuttava ainoastaan niitä tietoja koskevien kustannusten jakamiseen, jotka tämän on toimitettava kemikaalivirastolle rekisteröintivaatimustensa täyttämiseksi.

Keväällä 2016 otetaan käyttöön uudistettu REACH-IT–portaali, joka pakottaa rekisteröintien toimittamisen osana yhteisrekisteröintiä.

Täytäntöönpanoasetus tietojen toimittamisesta yhteisesti ja tietojen yhteiskäytöstä tulee voimaan 26.1.2016.

ECHA – REACH data-sharing principles clarified

 

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään REACH ja kemikaalilainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, lakirekisteri@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio – Säädösseuranta – Kemikaalihallinta