Home » REACH-asetuksen rajoitettujen aineiden listaa päivitetty

REACH-asetuksen rajoitettujen aineiden listaa päivitetty

REACH-asetuksen ((EY) 1907/2006) rajoitettujen aineiden listaa eli liitettä XVII on täydennetty 23 aineen osalta ja muokattu 2 aineen osalta.

REACH-asetuksen liitteen XVII kohdissa 28-30 kielletään CMR-aineiksi luokiteltujen aineiden ja tällaisia aineita tiettyinä pitoisuuksina sisältävien seosten saattaminen markkinoille tai käyttö toimitettavaksi yleiseen kulutukseen. CMR-aineilla tarkoitetaan tässä yhteydessä aineita, jotka ovat saaneet kategorian 1A tai 1B vaaraluokituksen syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten ominaisuuksiensa vuoksi.

Aineet, jotka nyt on lisätty rajoitettujen aineiden listalle, ovat jo aiemmin saaneet harmonisoidun eli Unionin alueella yhdenmukaistetun CMR-luokituksen EU:n kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan asetuksen eli CLP-asetuksen ((EY) 1272/2008) nojalla. Näiden yhdenmukaistettujen luokitusten pohjalta päivitetään täten REACH-asetuksen rajoitettujen aineiden listaa vastaamaan vahvistettuja CMR-aineita.

Rajoitus tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli aine tai seos ylittää sille annetun yleisen tai erityisen pitoisuusrajan ja saa CMR-luokituksen, sen pakkaus on merkittävä tekstillä ” Vain ammattikäyttöön. Endast för yrkesmässigt bruk.”, eikä sitä täten saa toimittaa yleiseen kulutukseen. Rajoitusta ei sovelleta esim. lääkevalmisteisiin, kosmeettisiin valmisteisiin tai tiettyihin polttoaineisiin ja öljytuotteisiin.

Rajoituksia sovelletaan osan aineista osalta 20.9.2017 alkaen, ja loppujen osalta 1.3.2018 alkaen.

Listalle lisättyjä aineita voi tarkastella EU:n Komission muutosasetuksesta: (EU) 2017/1510.

 

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään kemikaalilainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio Manager – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta