Home » Rakennustuotteille uusia vaatimuksia

Rakennustuotteille uusia vaatimuksia

Valtioneuvosto on antanut 6.9.2012 hallituksen esityksen laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä vaatimustenmukaisuuden täyttämisen osoittamiseksi. Uusi laki koskisi tilanteita, joissa rakennustuote ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai rakennustuotteelle ei ole olemassa eurooppalaista teknistä arviointia, eli jolloin rakennustuotteessa ei edellä mainituilla perusteilla voida käyttää CE-merkintää. Pääosalle rakennustuotteista EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesta CE-merkinnästä tulee pakollinen 1.7.2013 alkaen.

Rakennustuotteiden kansalliselle hyväksymiselle esitetään kolmea vapaaehtoista vaihtoehtoa: 1) nykyisenkaltainen, Ympäristöministeriön asetuksiin perustuva tyyppihyväksyntä, 2) aikaisemman, varmennetun käyttöselosteen korvaava varmennustodistus, sekä 3) rakennustuotteen valmistuksen ja tuotantoprosessin varmentaminen.

Uusi laki kumoaisi nykyisin voimassa olevan lain 230/2003 rakennustuotteiden hyväksynnästä.

Pauliina Upla