Home » Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus

Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus

Euroopan parlamentin ja neuvoston niin sanottu rakennustuoteasetus (305/2011) astuu kokonaisuudessaan voimaan heinäkuun alussa 2013. Sen myötä CE-merkinnästä tulee pakollinen rakennustuotteille, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppalainen tekninen arviointi. Niihin rakennustuotteisiin, joille edellä mainittuja arviointimenetelmiä ei ole saatavilla, sovelletaan kansallista lakia eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä (954/2012).

 

Lisätietoja löydät tästä linkistä.