Home » Rakennusten ympäristöarviointiin uusi standardi

Rakennusten ympäristöarviointiin uusi standardi

Rakennustuotteiden eurooppalaisesti harmonisoitujen ympäristöselosteiden (EPD) laadinnan ja rakennusten ympäristövaikutusarviointimenetelmien standardipohjaiset pelisäännöt ovat valmistumassa.

Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry järjestivät asiaa käsittelevän tilaisuuden torstaina 15.12.2011, jossa ECOBIOn konsultti Thomas Andersson oli kertomassa ajankohtaista tietoa uusista standardeista ja niiden käytöstä.

 

Kysy ECOBIOn palveluista: puh 0207569450/ Andersson

 

Lisätietoja Rakennustietosäätion sivuilta, jonne myös tilaisuuden esitykset ilmestyvät:

https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/tapahtumat/koulutukset/artikkelit/63M0kZKjc.html.stx