Home » Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

riskinarviointi

Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus etsivät nyt toteuttajia hankkeille, joilla vähennetään haitallisten aineiden päätymistä kaupunkien vesistöihin. Hankkeet ovat osaa vesisuojelun tehostamisohjelmaa jolle eduskunta on myöntänyt (2018) 45 miljoonaa euroa vuosille 2019-2021. Tällä kertaa haun painopiste on viemäröidyt yhdyskuntajätevedet. Hankkeita hallinnoi Etelä-Savon ELY-keskus.

Rahoituksen kokonaismäärä ko. hankkeille on 1,33 miljoonaa euroa ja on suunnattu yrityksille, järjestöille, tutkimuslaitoksille ja julkisille toimijoille lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

Ympäristöministeriö kirjoitti hankkeesta aiemmin seuraavasti:

”Päästöjen hallitsemiseksi kaupungeissa on ohjelmassa tunnistettu kolme painopistealuetta: viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja sekaviemärit.

Yhdyskuntajätevesipuhdistamojen saneerausten yhteydessä otetaan käyttöön haitallisten aineiden poistamiseen soveltuvia tekniikoita. Niiden kehittämiseksi ja käytön edistämiseksi tarvitaan tietoa siitä, miten tehokkaasti haitallisia aineita voidaan poistaa. Hankehaussa halutaankin etsiä kustannustehokkaimmat keinot, joilla haitallisten aineiden päästöjä voidaan ennaltaehkäistä, rajoittaa tai estää jätevesien käsittelyn keinoin. Ohjelma rahoittaa haitallisten aineiden poistomenetelmien soveltamishankkeita sekä hankkeita, joissa toimet kohdistetaan aineiden päästölähteisiin”

Hakuaika päättyy 31.8.2019

 

Mitkä ovat sinun yrityksesi vaikutukset vesistöihin? Ecobion asiantuntijat auttavat vesistöjen hoito- ja kunnostusohjelmissa sekä vesistövaikutusarvioinneissa.

Ota yhteyttä, niin autamme teitä selvittämään nämä tai miten voisitte osallistua hankkeeseen: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

 

Lue lisää ohjelmasta täältä

Lue Ympäristöministeriön alkuperäinen uutinen (19.6.2019) täältä