Herätä innostus: Tietoiskut

Yrityslähtöisen tietoiskun tavoitteena on herättää yrityksen johtoryhmän tai tiimin kiinnostus ja innostus aiheeseen sekä antaa kuulijalle ajantasaiset ja yhdenmukaiset yleistiedot aiheesta. Aihetta käsitellään yrityshyötyjen näkökulmasta. Tietoisku kestää noin 1,5 tuntia.

Valitse ajankohtainen tietoisku seuraavista aiheista:

 • Yritysvastuu ja kestävä kehitys
 • Ympäristöjärjestelmän sertifiointi – ISO 14001
 • Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi – OHSAS 18001
 • Energiajärjestelmän sertifiointi – ISO 50001
 • Tuotteen elinkaariarviointi ja ympäristöviestintä
 • Ajankohtaista ympäristö- ja yhteiskuntavastuun säädöksistä
 • Yrityksen kemikaalivelvoitteet käytännössä

Tietoisku järjestetään yrityksen osoittamassa paikassa.

Luo osaaminen: Yrityslähtöiset koulutukset

Koulutuksen tavoitteena on luoda johtamisvastuisille henkilöille valmiuksia soveltaa oppimaansa yrityksen toimintaan ja oman työtehtävänsä hoitamiseen. Aihetta käsitellään yrityksen omasta näkökulmasta ja toimialan esimerkkejä hyödyntäen. Koulutus kestää yhden työpäivän.

Valitse seuraavista koulutuksista:

 • Ympäristöjärjestelmä (ISO 14001)
 • Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä (OHSAS 18001)
 • Energiajärjestelmä (ISO 50001)
 • Sisäinen johtamisjärjestelmän arviointi (ISO 14001 ja/tai OHSAS 18001/ISO 50001)
 • Yrityksen yhteiskuntavastuu (ISO 26000)

Koulutus järjestetään yrityksen osoittamassa paikassa.

Toteuta muutos:Yrityksen kokonaisvaltainen kehitysohjelma

Yrityksen kokonaisvaltaisen kehitysohjelman tavoitteena on toteuttaa muutos yrityksen toiminnassa siten, että yritys voi todistaa toimintansa hyvän tason hakemalla johtamisjärjestelmän sertifikaattia. Kokonaisvaltainen kehitysohjelma suuntaa yrityksen voimavaroja oikeaan aikaan oikeisiin tehtäviin tavoitteen saavuttamiseksi.

Ohjelma sisältää koulutusta, kehitysvalmennusta, konsultointia ja viestintää.

Keskustelemme mielellämme lisää. Pyydä tarjous kokonaisvaltaisesta kehitysohjelmasta:

 • Ympäristöjärjestelmä ISO 14001 kehittäminen sertifiointivalmiuteen
 • Työterveys- jatyöturvallisuusjärjestelmän OHSAS 18001 kehittäminen sertifiointivalmiuteen
 • Energiajärjestelmän ISO 50001 kehittäminen sertifiointivalmiuteen
 • Johtamisjärjestelmien (ISO 14001/OHSAS 18001/ISO 50001) kehittäminen sertifiointivalmiuteen

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä

Sovi keskustelusta, pyydä tarjous tai koetunnukset Säädösseurantaan. (info@ecobio.fi)
Säädösseuranta – Kemikaalihallinta