Home » Pakollinen energiakatselmus – ISO 50001 ja ISO 14001

Pakollinen energiakatselmus – ISO 50001 ja ISO 14001

Uusi energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään energiakatselmuksia neljän vuoden välein. Laki koskee kaikkia yrityksiä, joiden työntekijämäärä on yli 250 henkilöä tai liikevaihto yli 50 milj. euroa ja taseen loppusumma yli 43 milj. euroa. Ensimmäinen pakollinen energiakatselmus on tehtävä 5.12.2015.

Energiakatselmukseen on sisällytettävä erillisiä kohdekatselmuksia kohteisiin, jotka ovat merkittäviä energiatehokkuuden kannalta. Jos yrityksellä on sertifioitu energiahallintajärjestelmä ISO 50001 tai ympäristöjärjestelmä ISO 14001, se välttää laissa määritellyn pakollisuuden tietyin edellytyksin. 

Selvitä vaatimukset ja kysy lisää energiakatselmuksen toteuttamisesta ISO-järjestelmien osana. Ecobio auttaa johtamisjärjestelmien kehittämisessä. Pyydä esittelykäyntiä: info(at)ecobio.fi