Home » Päivitä nyt: Kemikaaliluettelo ja kemikaalisuhdelukulaskenta

Päivitä nyt: Kemikaaliluettelo ja kemikaalisuhdelukulaskenta

Kemikaaliluettelon ja kemikaalisuhdelukulaskennan päivitys vaarallisten kemikaalien muuttuneista luokituksista johtuen

Mikäli toimipaikalla on käytössä vaarallisia kemikaaleja, tulee kemikaalien luokitukset ja määrät tarkistaa uuden asetuksen (685/2015) mukaisiksi. CLP-asetuksen myötä vaarallisilla kemikaaleilla on aiempaa enemmän vaaraluokkia ja kategorioita. Tämä tarkoittaa, että yrityksien on päivitettävä kemikaaliluettelonsa ja päivityksen pohjalta myös suoritettava kemikaalien suhdelukulaskenta uuden ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli yrityksen käyttämien vaarallisten kemikaalien käsittelyn laajuus muuttuu, TUKESia on tiedotettava muutoksesta.

TUKESin tiedote asiasta löytyy täältä: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kemikaalilaitosten-ja–varastojen-turvallisuus/Vaarallisia-kemikaaleja-kasittelevien-teollisuuslaitosten-paivitettava-kemikaalimaarat-ja-luokitukset/

Samalta TUKESin sivulta löytyy myös yhteenveto luokitusten ja laajuuden selvittämisen tueksi (uusi suhdelukulaskenta)

Muutokset tulivat voimaan 1.6.2015, joten päivitys on ajankohtaista nyt. Mikäli kemikaalin luokitus muuttuu siten, että toiminnan laajuus ja vaatimukset kasvavat, tulee toiminnanharjoittajan noudattaa seuraavia määräaikoja:

  • 1 v. toimintaperiaateasiakirjan laatiminen
  • 1 v. turvallisuusselvityksen laatiminen
  • 1 v.  sisäisen pelastussuunnitelman laatiminen
  • 3 kk.  muutosluvan tai muutosilmoituksen jättäminen

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään kemikaalien luokitusten tarkistamisessa ja erityisesti toiminnan laajuuden määrittämisessä uuden asetuksen mukaiseksi. Kysy neuvoa tai pyydä tarjousta uuden laskennan suorittamisesta meiltä, lakirekisteri@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.