Home » Päästöoikeuksien jakoperusteet vuosille 2013-2020

Päästöoikeuksien jakoperusteet vuosille 2013-2020

Valtioneuvosto antoi 19.1.2012 asetuksen maksutta jaettavien päästöoikeuksien jakoperusteista Euroopan unionin kolmannelle päästökauppakaudelle 2013-2020. Asetuksella pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan komission ilmaisjakopäätös (2011/278/EU), jossa on määritelty yhteisönlaajuiset laskentaperusteet maksuttomille päästöoikeuksille.

http://www.tem.fi/index.phtml?s=3993