Home » Orgaanisen jätteen sijoittaminen kaatopaikalle päättyi 31.12.2015

Orgaanisen jätteen sijoittaminen kaatopaikalle päättyi 31.12.2015

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013) rajoittaa orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle. 1.1.2016 alkaen. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle ei enää saa sijoittaa jätettä jonka orgaanisen aineksen pitoisuus on yli 10 prosenttia.

Orgaanisella aineksella tarkoitetaan esim. paperia, pahvia, muovia, puuta ja muuta biohajoavaa ainesta. Rakennus- ja purkujätteen lajittelussa ja muussa mekaanisessa käsittelyssä syntyvälle jätteelle raja on 15 prosenttia ja 1.1.2020 alkaen 10 prosenttia.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään jätelainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, lakirekisteri@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio – Säädösseuranta – Kemikaalihallinta