Home » Muutoksia YVA-hankeluetteloon

Materiaalitehokkuuden

Muutoksia YVA-hankeluetteloon

Hallituksen esityksessä (HE 102/2018) esitetään muutoksia YVA-lain hankeluetteloon. Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa hankeluetteloa ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin liitteenä olevan hankeluettelon kanssa.

Muutettavaksi tai selkeytettäväksi ehdotetaan useita hankkeita kokonaisuudessaan tai osittain. Erityishuomiona hankeluetteloon kaavaillut lisäykset:

  • kalankasvatus
  • turkiseläinten pito
  • toriumin louhinta, talteenotto, rikastaminen ja käsittely
  • Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen edellyttämä Suomen ja Viron väliset tunnelit

Muutosten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2019.

Valmistaudu tuleviin muutoksiin jo nyt. Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään ympäristölainsäädännön kysymyksissä ja YVA-hankkeissa. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

 

Tarkempi listaus tulevista muutoksista: https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180102