Home » Muista tehdä energiakatselmus 5.12.2015 mennessä

Muista tehdä energiakatselmus 5.12.2015 mennessä

Suurten yritysten* tulee tehdä energiatehokkuuslain (1429/2014) mukainen pakollinen energiakatselmus. Katselmus tulee tehdä 5.12.2015 mennessä.

Katselmuksessa arvioidaan mm. energiankulutuksen rakenne sekä energiansäästömahdollisuudet. Katselmus sisältää yrityksen energiankäytön analysoinnin, kohdekatselmuksen/t ja  selvityksen energiatehokkuutta parantavista toimista.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään energiakatselmuksen laadinnassa. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa katselmuksen suorittamisesta meiltä, lakirekisteri@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

lakirekisteri.ecobio.fi

 

* Suuryritys = yritys jonka työntekijämäärä on yli 250 henkilöä tai liikevaihto yli 50 miljoonaa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa.