Home » MARA-asetuksen muutokset selvillä

MARA-asetuksen muutokset selvillä

MARA-asetusta (VNa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa) ollaan muuttamassa maarakentamiseen sovellettavien jäteluokkien, haitta-aineiden raja-arvojen ja laadunvarmistusjärjestelmän kuvauksen osalta.

Asetuksen soveltamisalaan lisätään käsitelty yhdyskuntajätteenpolton kuona, tiilimurske, asfalttimurske, valimohiekat, rengasleike ja –granulaatti sekä kalkki. Jätteiden sisältämät enimmäishaitta-ainepitoisuudet ovat asetettu jätejae- ja käyttökohdekohtaisesti. Esim. tuhkan enimmäismetallipitoisuus vaihtelee sen mukaan, mihin rakenteeseen tuhkaa käytetään.

Lisäksi muutoksessa painotetaan jätejakeiden luokituksen ja haitta-ainepitoisuuksien mittauksen laadunvalvonnan säännöllisyyttä ja vaatimustenmukaisuutta. Tavoitteena on saada MARA-asetus voimaan kesällä 2017.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään ympäristölainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio eCompass – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta