Ajankohtaista

Lakirekisteri

4 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta lisätty SVHC-ehdokasluetteloon

23. 1. 2020

Webinaari: Säädöshallinta ISO 14001 & ISO 45001 mukaisesti

27. 12. 2019

Vaarallisten kemikaaliseosten luokittelussa, käyttöturvallisuustiedotteissa ja merkinnöissä havaittu vakavia puutteita

23. 12. 2019

Ilmastolaki ja 2050-ilmastostrategia uutisia

12. 11. 2019

Euroopan komissio hyväksyi titaanidioksidipölyn karsinogeenisuusluokituksen

24. 10. 2019

Nanomateriaalien lainsäädäntö kehittyy tammikuussa 2020

14. 10. 2019

18 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta on ehdotettu lisättäväksi luvanvaraisten aineiden REACH-luetteloon

2. 10. 2019

Uusittu POP-asetus tiukensi entisestään pysyvien ympäristömyrkkyjen säätelyä

18. 9. 2019

Kuluttajakemikaalitietojen ilmoittaminen EU:n myrkytystietokeskuksille lykkääntyy

5. 9. 2019

Laki ympäristöllisten lupamenettelyiden yhteensovittamisesta

20. 8. 2019